De Verenigde Staten hebben nog nooit een oorlog verloren of een conferentie gewonnen


de-verenigde-staten-hebben-nog-nooit-een-oorlog-verloren-of-een-conferentie-gewonnen
will rogersdeverenigdestatenhebbennognooiteenoorlogverlorenofconferentiegewonnende verenigdeverenigde statenstaten hebbenhebben nognog nooitnooit eeneen oorlogoorlog verloreneen conferentieconferentie gewonnende verenigde statenverenigde staten hebbenstaten hebben noghebben nog nooitnog nooit eennooit een oorlogeen oorlog verlorenverloren of eeneen conferentie gewonnende verenigde staten hebbenverenigde staten hebben nogstaten hebben nog nooithebben nog nooit eennog nooit een oorlognooit een oorlog verlorenoorlog verloren of eenverloren of een conferentiede verenigde staten hebben nogverenigde staten hebben nog nooitstaten hebben nog nooit eenhebben nog nooit een oorlognog nooit een oorlog verloreneen oorlog verloren of eenoorlog verloren of een conferentieverloren of een conferentie gewonnen

De Verenigde Staten is niet, en zal nooit in oorlog met de islam zijn.Ik ben de president van de Verenigde Staten. Ik ben niet de keizer van de Verenigde Staten.Er is niet een liberaal Amerika en een conservatief Amerika - er is de Verenigde Staten van Amerika. Er is niet een zwart Amerika en een blank Amerika en een Latino Amerika en een Aziatisch Amerika - er is de Verenigde Staten van AmerikaDe Verenigde Staten hadden een burgeroorlog nodig om zich te verenigen.Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos levenRubens schilderde 341 platen, daarvan hangen er 2094 in de Verenigde Staten