De vergetelheid, die tweede dood, die grote zielen meer vrezen dan de eerste


de-vergetelheid-die-tweede-dood-die-grote-zielen-meer-vrezen-dan-de-eerste
stanislas de boufflersdevergetelheiddietweededoodgrotezielenmeervrezendandeeerstede vergetelheiddie tweedetweede dooddie grotegrote zielenzielen meermeer vrezenvrezen dandan dede eerstedie tweede dooddie grote zielengrote zielen meerzielen meer vrezenmeer vrezen danvrezen dan dedan de eerstedie grote zielen meergrote zielen meer vrezenzielen meer vrezen danmeer vrezen dan devrezen dan de eerstedie grote zielen meer vrezengrote zielen meer vrezen danzielen meer vrezen dan demeer vrezen dan de eerste

Er zijn vrouwen die, net als sommige toneelstukken, een herneming waard zijn en die de tweede keer nog meer bevallen dan de eerste keer -Etienne Rey
er-zijn-vrouwen-die-net-als-sommige-toneelstukken-een-herneming-waard-zijn-die-de-tweede-keer-nog-meer-bevallen-dan-de-eerste-keer
De mensen vrezen de dood zoals kinderen in het donker vrezen te zijn; en zoals die natuurlijke vrees in kinderen met verhalen wordt verhoogd, zo is de ander -Francis Bacon
de-mensen-vrezen-de-dood-zoals-kinderen-in-het-donker-vrezen-te-zijn-zoals-die-natuurlijke-vrees-in-kinderen-met-verhalen-wordt-verhoogd-zo-is-de
De arbeid is een vergetelheid, maar een werkzame vergetelheid, die past bij een sterke geest -Alfred de Vigny
de-arbeid-is-een-vergetelheid-maar-een-werkzame-vergetelheid-die-past-bij-een-sterke-geest
De tweede helft van het leven is vaak niets anders meer dan kattigheid van de eerste -Fliegende Blätter
de-tweede-helft-van-het-leven-is-vaak-niets-anders-meer-dan-kattigheid-van-de-eerste
Menigeen schittert op de tweede rang die op de eerste niet opvallen zou -Voltaire
menigeen-schittert-op-de-tweede-rang-die-op-de-eerste-niet-opvallen-zou
Er zijn dingen die men méér bemint dan het leven, en dingen die men méér verafschuwt dan de dood -Mencius
er-zijn-dingen-die-men-méér-bemint-dan-het-leven-dingen-die-men-méér-verafschuwt-dan-de-dood