De vergiffenis is de adel der minachting


de-vergiffenis-is-de-adel-der-minachting
comtesse diane de beausacqdevergiffenisisdeadelderminachtingde vergiffenisvergiffenis isis dede adeladel derder minachtingde vergiffenis isvergiffenis is deis de adelde adel deradel der minachtingde vergiffenis is devergiffenis is de adelis de adel derde adel der minachtingde vergiffenis is de adelvergiffenis is de adel deris de adel der minachting

Streven naar waarheid, is waarheid. Geloof in het goede, is goed. Vertrouwen op adel, is adelDe minzaamheid der groten is slechts beleefde minachtingMinachting is de enige wraak der groothartigen; de schuldigen rekenen hier wel opO mijn broeders, ik wijs u en wijd u tot nieuwe adel; gij zult worden telers en fokkers en zaaiers der toekomstBij de volkeren en in revoluties bestaat de aristocratie altijd. Vernietigd in de adel, neemt ze terstond haar intrek in de rijke en machtige huizen der gegoede burgerij; ook dáár vernietigd, komt ze wederom boven en neemt haar toevlucht bij de leiders der werkplaatsen en van het volkNieuwe adel is slechts een kwestie van invloed, maar oude adel is een kwestie van tijd