De vrijheid om te bedreigen, te onderdrukken, te roven, te bedriegen, uit te zuigen, de moorden, dat is de vrijheid van de duivel


de-vrijheid-om-te-bedreigen-te-onderdrukken-te-roven-te-bedriegen-uit-te-zuigen-de-moorden-dat-is-de-vrijheid-van-de-duivel
johann kaspar lavaterdevrijheidomtebedreigenonderdrukkenrovenbedriegenuitzuigendemoordendatisvanduivelde vrijheidvrijheid omom tete bedreigente onderdrukkente rovente bedriegenuit tete zuigende moordendat isis dede vrijheidvrijheid vanvan dede duivelde vrijheid omvrijheid om teom te bedreigenuit te zuigendat is deis de vrijheidde vrijheid vanvrijheid van devan de duivelde vrijheid om tevrijheid om te bedreigendat is de vrijheidis de vrijheid vande vrijheid van devrijheid van de duivelde vrijheid om te bedreigendat is de vrijheid vanis de vrijheid van dede vrijheid van de duivel

De vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijk -Thomas Carlyle
de-vrijheid-is-zegt-men-een-goddelijke-zaak-de-vrijheid-die-wordt-vrijheid-om-van-verveling-te-sterven-is-minder-goddelijk
Ieders vrijheid heeft tot natuurlijke grenzen de vrijheid van anderen -Alphonse Karr
ieders-vrijheid-heeft-tot-natuurlijke-grenzen-de-vrijheid-van-anderen
Je moet voor vrijheid wat van je eigen vrijheid inleveren -Jan Peter Balkenende
je-moet-voor-vrijheid-wat-van-eigen-vrijheid-inleveren
Er mag geen vrijheid zijn tot vernietiging van de vrijheid. -Karl Jaspers
er-mag-geen-vrijheid-zijn-tot-vernietiging-van-de-vrijheid
De manieren van een man uit het volk hebben vrijheid zonder gemak, en de manier van een heer gemak zonder vrijheid -Lord Chesterfield
de-manieren-van-een-man-uit-het-volk-hebben-vrijheid-zonder-gemak-de-manier-van-een-heer-gemak-zonder-vrijheid