De waarheid is alleen nuttig voor de wetenschap, het leven kan er best buiten


de-waarheid-is-alleen-nuttig-voor-de-wetenschap-het-leven-kan-er-best-buiten
etienne reydewaarheidisalleennuttigvoordewetenschaphetlevenkanerbestbuitende waarheidwaarheid isis alleenalleen nuttignuttig voorde wetenschaphet levenleven kankan erer bestbest buitende waarheid iswaarheid is alleenis alleen nuttigalleen nuttig voornuttig voor devoor de wetenschaphet leven kanleven kan erkan er bester best buitende waarheid is alleenwaarheid is alleen nuttigis alleen nuttig vooralleen nuttig voor denuttig voor de wetenschaphet leven kan erleven kan er bestkan er best buitende waarheid is alleen nuttigwaarheid is alleen nuttig vooris alleen nuttig voor dealleen nuttig voor de wetenschaphet leven kan er bestleven kan er best buiten

De economie wetenschap is uiterst nuttig als een vorm van werkgelegenheid voor economen -John Kenneth Galbraith
de-economie-wetenschap-is-uiterst-nuttig-als-een-vorm-van-werkgelegenheid-voor-economen
Stipte terminologie in wetenschap is onmisbaar. Stiptheid van terminologie buiten de wetenschap is pedant -Multatuli
stipte-terminologie-in-wetenschap-is-onmisbaar-stiptheid-van-terminologie-buiten-de-wetenschap-is-pedant
Alleen de waarheid kan het onrecht tarten; de waarheid óf de liefde -Albert Camus
alleen-de-waarheid-kan-het-onrecht-tarten-de-waarheid-óf-de-liefde
Iemand die een zekere tijd in intrige geleefd heeft, kan er niet meer buiten; elk ander leven is voor hem een kwijnend bestaan -Jean de la Bruyère
iemand-die-een-zekere-tijd-in-intrige-geleefd-heeft-kan-er-niet-meer-buiten-elk-ander-leven-is-voor-hem-een-kwijnend-bestaan
Sluit gij uw deur voor alle dwalingen, dan sluit ge de waarheid buiten -Rabindranath Tagore
sluit-gij-uw-deur-voor-alle-dwalingen-dan-sluit-ge-de-waarheid-buiten