Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter


deel-brood-het-smaakt-beter-deel-geluk-het-wordt-groter
phil bosmansdeelbroodhetsmaaktbeterdeelgelukwordtgroterdeel jeje broodbrood enen hethet smaaktsmaakt beterdeel jeje gelukgeluk enen hethet wordtwordt groterdeel je broodje brood enbrood en heten het smaakthet smaakt beterdeel je gelukje geluk engeluk en heten het wordthet wordt groterdeel je brood enje brood en hetbrood en het smaakten het smaakt beterdeel je geluk enje geluk en hetgeluk en het wordten het wordt groterdeel je brood en hetje brood en het smaaktbrood en het smaakt beterdeel je geluk en hetje geluk en het wordtgeluk en het wordt groter

Ik verdien goed mijn brood. Ik verdien zelfs zoveel brood, dat ik een deel zou kunnen beleggen -Youp van 't Hek
ik-verdien-goed-mijn-brood-ik-verdien-zelfs-zoveel-brood-dat-ik-een-deel-zou-kunnen-beleggen
Mijn boek bestaat uit twee delen, het deel dat ik geschreven heb en het deel dat ik niet geschreven heb. Het laatste deel is juist het belangrijkste -Ludwig Wittgenstein
mijn-boek-bestaat-uit-twee-delen-het-deel-dat-ik-geschreven-heb-het-deel-dat-ik-niet-geschreven-heb-het-laatste-deel-is-juist-het-belangrijkste
Een groot deel van ons leven wordt doorgevracht met verkeerd doen, het grootste deel met niets doen, het geheel met iets anders doen dan wij zouden moeten -Seneca
een-groot-deel-van-ons-leven-wordt-doorgevracht-met-verkeerd-doen-het-grootste-deel-met-niets-doen-het-geheel-met-iets-anders-doen-dan-wij-zouden
Hoe vaak zijn we al niet gestorven voor we geheel van het toneel verdwijnen? In iedere vriend verliezen we een deel van onszelf en wel het beste deel -Alexander Pope
hoe-vaak-zijn-we-al-niet-gestorven-voor-we-geheel-van-het-toneel-verdwijnen-in-iedere-vriend-verliezen-we-een-deel-van-onszelf-wel-het-beste-deel
Steeds zult gij een groter deel van het geheel zien, doch alle onderdelen steeds kleiner -Friedrich Rückert
steeds-zult-gij-een-groter-deel-van-het-geheel-zien-doch-alle-onderdelen-steeds-kleiner
Zich in het geluk van een ander verheugen, is er deel aan hebben -Jane Austen
zich-in-het-geluk-van-een-ander-verheugen-is-er-deel-aan-hebben