Democratie is de noodzaak om af en toe te buigen voor de mening van anderen


democratie-is-de-noodzaak-om-af-toe-te-buigen-voor-de-mening-van-anderen
winston churchilldemocratieisdenoodzaakomaftoetebuigenvoormeningvananderendemocratie isis dede noodzaaknoodzaak omom afaf enen toetoe tete buigenbuigen voorde meningmening vandemocratie is deis de noodzaakde noodzaak omnoodzaak om afom af enaf en toeen toe tetoe te buigente buigen voorbuigen voor devoor de meningde mening vanmening van anderendemocratie is de noodzaakis de noodzaak omde noodzaak om afnoodzaak om af enom af en toeaf en toe teen toe te buigentoe te buigen voorte buigen voor debuigen voor de meningvoor de mening vande mening van anderendemocratie is de noodzaak omis de noodzaak om afde noodzaak om af ennoodzaak om af en toeom af en toe teaf en toe te buigenen toe te buigen voortoe te buigen voor dete buigen voor de meningbuigen voor de mening vanvoor de mening van anderen

De mening van anderen verrast ons, als zij met onze eigen mening overeenstemt -Emanuel Wertheimer
de-mening-van-anderen-verrast-ons-als-zij-met-onze-eigen-mening-overeenstemt
Door de noodzaak zich verstaanbaar te maken, is de kunstenaar aan het gangbaar taalgebruik gebonden; schrijft hij wat voor anderen abracadabra is, dan kan hij net zo goed niet schrijven -Carry van Bruggen
door-de-noodzaak-zich-verstaanbaar-te-maken-is-de-kunstenaar-aan-het-gangbaar-taalgebruik-gebonden-schrijft-hij-wat-voor-anderen-abracadabra-is-dan
Van de mening van anderen afwijken wordt voor een belediging gehouden, want het is de veroordeling van een andermans oordeel -A. Schopenhauer
van-de-mening-van-anderen-afwijken-wordt-voor-een-belediging-gehouden-want-het-is-de-veroordeling-van-een-andermans-oordeel
Een snelle vlucht is eervoller dan te buigen voor het juk van de bezetter -Homerus
een-snelle-vlucht-is-eervoller-dan-te-buigen-voor-het-juk-van-de-bezetter
Wat belangrijk is, is niet alleen om de overwinning van de democratie te behalen, maar om de democratie te behouden -Nelson Mandela
wat-belangrijk-is-is-niet-alleen-om-de-overwinning-van-de-democratie-te-behalen-maar-om-de-democratie-te-behouden
De hoek, die het lichaam bij het buigen maakt, is kenmerkend voor personen en volkeren, voor bijzondere omstandigheden en hele tijdperken -G. C. Lichtenberg
de-hoek-die-het-lichaam-bij-het-buigen-maakt-is-kenmerkend-voor-personen-volkeren-voor-bijzondere-omstandigheden-hele-tijdperken