Deugd en ondeugd zijn met elkaar verwant als steenkool en diamant


deugd-ondeugd-zijn-met-elkaar-verwant-als-steenkool-diamant
karl krausdeugdondeugdzijnmetelkaarverwantalssteenkooldiamantdeugd enen ondeugdondeugd zijnzijn metmet elkaarelkaar verwantverwant alsals steenkoolsteenkool enen diamantdeugd en ondeugden ondeugd zijnondeugd zijn metzijn met elkaarmet elkaar verwantelkaar verwant alsverwant als steenkoolals steenkool ensteenkool en diamantdeugd en ondeugd zijnen ondeugd zijn metondeugd zijn met elkaarzijn met elkaar verwantmet elkaar verwant alselkaar verwant als steenkoolverwant als steenkool enals steenkool en diamantdeugd en ondeugd zijn meten ondeugd zijn met elkaarondeugd zijn met elkaar verwantzijn met elkaar verwant alsmet elkaar verwant als steenkoolelkaar verwant als steenkool enverwant als steenkool en diamant

Alle kunsten en wetenschappen zijn met elkaar verbonden en met elkaar verwant -Marcus Tullius Cicero
alle-kunsten-wetenschappen-zijn-met-elkaar-verbonden-met-elkaar-verwant
Men snijdt het glas met diamant, den diamant met zijns gelijken -Nicolaas Beets
men-snijdt-het-glas-met-diamant-den-diamant-met-zijns-gelijken
Vraag deugd en ondeugd naar hun ouders, en gij zult menige deugd de deur uitjagen en voor menige ondeugd de hoed afnemen -Salomon Baer-Oberdorf
vraag-deugd-ondeugd-naar-hun-ouders-gij-zult-menige-deugd-de-deur-uitjagen-voor-menige-ondeugd-de-hoed-afnemen
Vraag deugd en ondeugd naar haar ouders, en gij zult menige deugd de deur uit jagen, en voor menige ondeugd de hoed afnemen -Salomon Baer-Oberdorf
vraag-deugd-ondeugd-naar-haar-ouders-gij-zult-menige-deugd-de-deur-uit-jagen-voor-menige-ondeugd-de-hoed-afnemen
Goed en kwaad grenzen aan elkaar; daarom krijgt de deugd vaak de schuld van wat de ondeugd misdreven heeft -Ovidius
goed-kwaad-grenzen-aan-elkaar-daarom-krijgt-de-deugd-vaak-de-schuld-van-wat-de-ondeugd-misdreven-heeft