Dit is eerst goede kritiek, die naast datgene wat haar mishaagt, iets van zichzelf en iets beters weet te stellen


dit-is-eerst-goede-kritiek-die-naast-datgene-wat-haar-mishaagt-iets-van-zichzelf-iets-beters-weet-te-stellen
emanuel geibelditiseerstgoedekritiekdienaastdatgenewathaarmishaagtietsvanzichzelfbetersweettestellendit isis eersteerst goedegoede kritiekdie naastnaast datgenedatgene watwat haarhaar mishaagtiets vanvan zichzelfzichzelf enen ietsiets betersbeters weetweet tete stellendit is eerstis eerst goedeeerst goede kritiekdie naast datgenenaast datgene watdatgene wat haarwat haar mishaagtiets van zichzelfvan zichzelf enzichzelf en ietsen iets betersiets beters weetbeters weet teweet te stellendit is eerst goedeis eerst goede kritiekdie naast datgene watnaast datgene wat haardatgene wat haar mishaagtiets van zichzelf envan zichzelf en ietszichzelf en iets betersen iets beters weetiets beters weet tebeters weet te stellendit is eerst goede kritiekdie naast datgene wat haarnaast datgene wat haar mishaagtiets van zichzelf en ietsvan zichzelf en iets beterszichzelf en iets beters weeten iets beters weet teiets beters weet te stellen

Weet gij iets beters, zeg het dan; zo niet, gebruik dit dan met mij -Horatius
weet-gij-iets-beters-zeg-het-dan-zo-niet-gebruik-dit-dan-met-mij
Velen, die het goede niet kunnen verrichten, verbeelden zich tot iets beters te zijn geboren -Fliegende Blätter
velen-die-het-goede-niet-kunnen-verrichten-verbeelden-zich-tot-iets-beters-te-zijn-geboren
Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen te hebben, iets om van te houden, en iets om voor te te hopen -Joseph Addison
drie-essentië-zaken-voor-geluk-in-dit-leven-zijn-iets-te-doen-te-hebben-iets-om-van-te-houden-iets-om-voor-te-te-hopen
Een goede leraar is iemand die iets uit je haalt in plaats van iets in je stopt -Neale Donald Walsch
een-goede-leraar-is-iemand-die-iets-uit-haalt-in-plaats-van-iets-in-stopt
De tijd stuwt immers altijd alles voort en hij kan iets wat slecht is tot iets goeds maken, maar ook iets wat goed is tot iets slechts -Machiavelli
de-tijd-stuwt-immers-altijd-alles-voort-hij-kan-iets-wat-slecht-is-tot-iets-goeds-maken-maar-ook-iets-wat-goed-is-tot-iets-slechts
Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen -Mahatma Gandhi
slechts-diegene-mag-slopen-die-iets-beters-kan-bouwen