Een aforisme, dat te bestrijden is, is weerlegd, gelijk dit hier


een-aforisme-dat-te-bestrijden-is-is-weerlegd-gelijk-dit-hier
ernst hohenemsereenaforismedattebestrijdenisisweerlegdgelijkdithiereen aforismedat tete bestrijdenbestrijden isis weerlegdgelijk ditdit hierdat te bestrijdente bestrijden isgelijk dit hierdat te bestrijden is

Men moet het bijgeloof bestrijden door godsdienst en niet door natuurkunde: dit laatste is een gebied waar het niet thuis hoortDit is een forum, een open discussie. We willen hier normaal met elkaar omgaanDe kenner en de gekende zijn één. Eenvoudige mensen menen, dat zij God zouden kunnen zien, alsof Hij daar stond en zij hier. Dit is niet zo. God en Ik, wij zijn één in kennisHet is een schande, dat deze smaad tegen ons geuit is en niet door ons weerlegd is kunnen wordenDuisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan datHet huwelijk moet onophoudelijk een monster bestrijden dat alles verslindt: de sleur