Een baby is Gods oordeel dat de wereld door moet gaan


een-baby-is-gods-oordeel-dat-de-wereld-door-moet-gaan
carl sandburgeenbabyisgodsoordeeldatdewerelddoormoetgaaneen babybaby isis godsgods oordeeloordeel datdat dede wereldwereld doormoet gaaneen baby isbaby is godsis gods oordeelgods oordeel datoordeel dat dedat de wereldde wereld doorwereld door moetdoor moet gaaneen baby is godsbaby is gods oordeelis gods oordeel datgods oordeel dat deoordeel dat de werelddat de wereld doorde wereld door moetwereld door moet gaaneen baby is gods oordeelbaby is gods oordeel datis gods oordeel dat degods oordeel dat de wereldoordeel dat de wereld doordat de wereld door moetde wereld door moet gaan

Ik weet dat deze wereld geregeerd wordt door oneindige intelligentie. Alles waardoor we zijn omringd – alles dat bestaat – bewijst dat er oneindige wetten achter schuil gaan. Dit feit kan niet worden ontkend. Het wordt gekenmerkt door een mathematische precisieOm iemand te leren kennen, is het oordeel, dat anderen over hem vellen, een troebele bron; meer wordt hij gekend uit het oordeel, dat door hem geveld wordt over anderenHet moeilijke in de naastenliefde is dat je ermee door moet gaanIedere baby die ter wereld komt is mooier dan de vorigeWat is het moeilijk iets aan het oordeel van een ander te onderwerpen, zonder invloed op zijn oordeel uit te oefenen door de manier waarop men de zaak voorstelt!De bescheidenheid van sommige eerzuchtige personen bestaat hierin, dat zij groot worden zonder te veel gerucht te maken: ze gaan als het ware op hun tenen door de wereld