Een blijmoedig hart loopt de hele dag;  een bedroefd hart is na een mijl al vermoeid


een-blijmoedig-hart-loopt-de-hele-dag-een-bedroefd-hart-is-na-een-mijl-al-vermoeid
william shakespeareeenblijmoedighartlooptdeheledageenbedroefdisnamijlalvermoeideen blijmoedigblijmoedig harthart looptloopt dede helehele dagdageeneen bedroefdbedroefd harthart isis nana eeneen mijlmijl alal vermoeideen blijmoedig hartblijmoedig hart loopthart loopt deloopt de helede hele daghele dageen bedroefdeen bedroefd hartbedroefd hart ishart is nais na eenna een mijleen mijl almijl al vermoeideen blijmoedig hart looptblijmoedig hart loopt dehart loopt de heleloopt de hele dagde hele dageen bedroefd harteen bedroefd hart isbedroefd hart is nahart is na eenis na een mijlna een mijl aleen mijl al vermoeideen blijmoedig hart loopt deblijmoedig hart loopt de helehart loopt de hele dagloopt de hele dageen bedroefd hart iseen bedroefd hart is nabedroefd hart is na eenhart is na een mijlis na een mijl alna een mijl al vermoeid

Loop maar, loop maar over de paden en spring luchtig over het hek. Een vrolijk hart loopt heel de dag, is 't treurig dan is 't na een mijl al moeHet kostelijkste goed op aarde is een blijmoedig hart en een reine inborstEen dag in de gevangenis waarop je niet huilt is een dag waarop je hart verkild is, niet een dag waarop je hart gelukkig isEend: een vogel die loopt alsof hij de hele dag paard gereden heeftWat is het moeilijk te leven, o mijn vermoeid hart!Alleen de stem van het hart bereikt een ander hart