Een boek dat niet zijn contraboek bevat is onvolledig


een-boek-dat-niet-zijn-contraboek-bevat-is-onvolledig
jorge luis borgeseenboekdatnietzijncontraboekbevatisonvolledigeen boekboek datdat nietniet zijnzijn contraboekcontraboek bevatbevat isis onvolledigeen boek datboek dat nietdat niet zijnniet zijn contraboekzijn contraboek bevatcontraboek bevat isbevat is onvolledigeen boek dat nietboek dat niet zijndat niet zijn contraboekniet zijn contraboek bevatzijn contraboek bevat iscontraboek bevat is onvolledigeen boek dat niet zijnboek dat niet zijn contraboekdat niet zijn contraboek bevatniet zijn contraboek bevat iszijn contraboek bevat is onvolledig

Als iemand een boek schrijft en niet zorgt voor het voortbestaan ??van dat boek, dan is hij een imbeciel.Ik bloos als ik buitenmensen beklaag die nooit een boek lezen en plots bemerk ik dat ze zelf een boek zijn, zo boeiend en simpel, dat ik het betreur te hebben leren lezenKlassiek is niet een boek dat per se die of die verdiensten bezit; het is een boek dat de mensengeneraties, door verschillende redenen gedreven, lezen met tevoren vaststaande geestdrift en met een mysterieuze loyaliteitHet enige boek dat onvertaalbaar is, is het boek dat nog niet geschreven isIk heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijvenEen criticus kan alleen maar het boek bespreken dat hij gelezen heeft, maar dat is nooit hetzelfde boek als dat wat de schrijver geschreven heeft