Een fatsoenlijk mens wordt nooit zomaar opeens rijk


een-fatsoenlijk-mens-wordt-nooit-zomaar-opeens-rijk
publilius syruseenfatsoenlijkmenswordtnooitzomaaropeensrijkeen fatsoenlijkfatsoenlijk mensmens wordtwordt nooitnooit zomaarzomaar opeensopeens rijkeen fatsoenlijk mensfatsoenlijk mens wordtmens wordt nooitwordt nooit zomaarnooit zomaar opeenszomaar opeens rijkeen fatsoenlijk mens wordtfatsoenlijk mens wordt nooitmens wordt nooit zomaarwordt nooit zomaar opeensnooit zomaar opeens rijkeen fatsoenlijk mens wordt nooitfatsoenlijk mens wordt nooit zomaarmens wordt nooit zomaar opeenswordt nooit zomaar opeens rijk

Wanneer een man wijs is, wordt hij rijk, en als hij rijk is, wordt hij dwaas, of anders zijn vrouw welEen arm, weldadig mens kan zich soms rijk gevoelen, een gierige rijkaard nooitDe oude mode wordt bespot, totdat...wie weet wat? Haar opeens met een ruk tot de nieuwe maaktWelk een verschrikkelijk beest is een fatsoenlijk mens!De geest wordt rijk door wat hij ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeftDe mens is maar juist zo fatsoenlijk als zijn hartstochten het toelaten