Een geleerde domkop is een grotere domkop dan een onwetende


een-geleerde-domkop-is-een-grotere-domkop-dan-een-onwetende
molièreeengeleerdedomkopiseengroteredanonwetendeeen geleerdegeleerde domkopdomkop isis eeneen groteregrotere domkopdomkop dandan eeneen onwetendeeen geleerde domkopgeleerde domkop isdomkop is eenis een grotereeen grotere domkopgrotere domkop dandomkop dan eendan een onwetendeeen geleerde domkop isgeleerde domkop is eendomkop is een grotereis een grotere domkopeen grotere domkop dangrotere domkop dan eendomkop dan een onwetendeeen geleerde domkop is eengeleerde domkop is een groteredomkop is een grotere domkopis een grotere domkop daneen grotere domkop dan eengrotere domkop dan een onwetende

De onwetende, die ernaar streeft te leren, gelijkt al op een geleerde; en een geleerde, die praat zonder onderscheidingsvermogen, gelijkt op een onwetende -Ali ibn Aboe Talib
de-onwetende-die-ernaar-streeft-te-leren-gelijkt-al-op-een-geleerde-een-geleerde-die-praat-zonder-onderscheidingsvermogen-gelijkt-op-een-onwetende
Een domkop is nooit dommer dan wanneer hij iets weet -Ernst Hohenemser
een-domkop-is-nooit-dommer-dan-wanneer-hij-iets-weet
Wanneer een domkop ons prijst, dan is hij in ons oog niet meer zo dom -Emanuel Wertheimer
wanneer-een-domkop-ons-prijst-dan-is-hij-in-ons-oog-niet-meer-zo-dom
Het is moeilijk hem, die ons bewondert, voor een domkop te houden -Marie von Ebner-Eschenbach
het-is-moeilijk-hem-die-ons-bewondert-voor-een-domkop-te-houden
Een verstandige, lelijke man heeft af en toe succes bij de vrouwen, maar een mooie domkop vinden ze onweerstaanbaar -W. M. Thackeray
een-verstandige-lelijke-man-heeft-af-toe-succes-bij-de-vrouwen-maar-een-mooie-domkop-vinden-ze-onweerstaanbaar
Een grote misstand in onze tijden is, dat er geen domkop meer bestaat of hij heeft iets geleerd -Friedrich Hebbel
een-grote-misstand-in-onze-tijden-is-dat-er-geen-domkop-meer-bestaat-of-hij-heeft-iets-geleerd