Een goed karakter zal altijd het gebrek aan schoonheid aanvullen


een-goed-karakter-zal-altijd-het-gebrek-aan-schoonheid-aanvullen
joseph addisoneengoedkarakterzalaltijdhetgebrekaanschoonheidaanvulleneen goedgoed karakterkarakter zalzal altijdaltijd hethet gebrekgebrek aanaan schoonheidschoonheid aanvulleneen goed karaktergoed karakter zalkarakter zal altijdzal altijd hetaltijd het gebrekhet gebrek aangebrek aan schoonheidaan schoonheid aanvulleneen goed karakter zalgoed karakter zal altijdkarakter zal altijd hetzal altijd het gebrekaltijd het gebrek aanhet gebrek aan schoonheidgebrek aan schoonheid aanvulleneen goed karakter zal altijdgoed karakter zal altijd hetkarakter zal altijd het gebrekzal altijd het gebrek aanaltijd het gebrek aan schoonheidhet gebrek aan schoonheid aanvullen

Een goed humeur zal zelfs zover gaan, dat het het gebrek aan geestigheid goed maakt -Henry Fielding
een-goed-humeur-zal-zelfs-zover-gaan-dat-het-het-gebrek-aan-geestigheid-goed-maakt
Tien mislukken door gebrek aan karakter tegen één die mislukt door gebrek aan verstand -Horace Mann
tien-mislukken-door-gebrek-aan-karakter-tegen-één-die-mislukt-door-gebrek-aan-verstand
Om goed te voetballen, heb je goede voetballers nodig, maar een goede voetballer heeft bijna altijd het probleem van een gebrek aan rendement. Hij wil het altijd mooier doen dan strikt noodzakelijk -Johan Cruijff
om-goed-te-voetballen-heb-goede-voetballers-nodig-maar-een-goede-voetballer-heeft-bijna-altijd-het-probleem-van-een-gebrek-aan-rendement-hij-wil-het
In onzekere tijden zal de heerser altijd gebrek hebben aan mensen die hij kan vertrouwen -Machiavelli
in-onzekere-tijden-zal-de-heerser-altijd-gebrek-hebben-aan-mensen-die-hij-kan-vertrouwen
De leegloper heeft altijd gebrek aan tijd om iets te doen, en nooit aan een reden om het te laten -Friedrich Rückert
de-leegloper-heeft-altijd-gebrek-aan-tijd-om-iets-te-doen-nooit-aan-een-reden-om-het-te-laten
Wie een zaak opgeeft, toont altijd moed. Maar wie tot het einde hoopt haar tot een goed einde te brengen, kan gebrek aan moed doen blijken -Carmen Sylva
wie-een-zaak-opgeeft-toont-altijd-moed-maar-wie-tot-het-einde-hoopt-haar-tot-een-goed-einde-te-brengen-kan-gebrek-aan-moed-doen-blijken