Een goede opvoeder zet het kind op het paard, een slechte tilt het erover


een-goede-opvoeder-zet-het-kind-op-het-paard-een-slechte-tilt-het-erover
gerda i.m. spronckeengoedeopvoederzethetkindoppaardeenslechtetilterovereen goedegoede opvoederopvoeder zetzet hethet kindkind opop hethet paardeen slechteslechte tilttilt hethet erovereen goede opvoedergoede opvoeder zetopvoeder zet hetzet het kindhet kind opkind op hetop het paardeen slechte tiltslechte tilt hettilt het erovereen goede opvoeder zetgoede opvoeder zet hetopvoeder zet het kindzet het kind ophet kind op hetkind op het paardeen slechte tilt hetslechte tilt het erovereen goede opvoeder zet hetgoede opvoeder zet het kindopvoeder zet het kind opzet het kind op hethet kind op het paardeen slechte tilt het erover

Ik zit op het leven zoals een slechte ruiter op het paard. Ik heb het alleen aan de goedigheid van het paard te danken, dat ik er nu juist niet word afgeworpen -Ludwig Wittgenstein
ik-zit-op-het-leven-zoals-een-slechte-ruiter-op-het-paard-ik-heb-het-alleen-aan-de-goedigheid-van-het-paard-te-danken-dat-ik-er-nu-juist-niet-word
Wie zich zijn eigen kinderjaren niet duidelijk herinnert, is een slechte opvoeder -Marie von Ebner-Eschenbach
wie-zich-zijn-eigen-kinderjaren-niet-duidelijk-herinnert-is-een-slechte-opvoeder
Men heeft nooit gebrek aan slechte redenen om het goede na te laten, noch aan goede om het slechte te doen -Jean Antoine Petit-Senn
men-heeft-nooit-gebrek-aan-slechte-redenen-om-het-goede-na-te-laten-noch-aan-goede-om-het-slechte-te-doen
Het eeuwige leven is een kind: spelend als een kind, dobbelstenen werpend; het koningschap is aan een kind -Heraclitus
het-eeuwige-leven-is-een-kind-spelend-als-een-kind-dobbelstenen-werpend-het-koningschap-is-aan-een-kind