Een goede opvoeder zet het kind op het paard, een slechte tilt het erover


een-goede-opvoeder-zet-het-kind-op-het-paard-een-slechte-tilt-het-erover
gerda i.m. spronckeengoedeopvoederzethetkindoppaardeenslechtetilterovereen goedegoede opvoederopvoeder zetzet hethet kindkind opop hethet paardeen slechteslechte tilttilt hethet erovereen goede opvoedergoede opvoeder zetopvoeder zet hetzet het kindhet kind opkind op hetop het paardeen slechte tiltslechte tilt hettilt het erovereen goede opvoeder zetgoede opvoeder zet hetopvoeder zet het kindzet het kind ophet kind op hetkind op het paardeen slechte tilt hetslechte tilt het erovereen goede opvoeder zet hetgoede opvoeder zet het kindopvoeder zet het kind opzet het kind op hethet kind op het paardeen slechte tilt het erover

Ik zit op het leven zoals een slechte ruiter op het paard. Ik heb het alleen aan de goedigheid van het paard te danken, dat ik er nu juist niet word afgeworpenWie zich zijn eigen kinderjaren niet duidelijk herinnert, is een slechte opvoederEen slechte dictator kan vervangen worden door een goede, een slechte aristocratie door een goede, maar de democratie is onverbeterlijk. Wat zij is, goed of slecht, dat moet zij blijven. Want als alle mensen regeren, kunnen er niet meer, minder of anderen aan het bewind komenMen heeft nooit gebrek aan slechte redenen om het goede na te laten, noch aan goede om het slechte te doenEr bestaan, dat is waar, goede en slechte recensenten. Maar ook hier ligt 't heel eenvoudig: een goede recensent is er een die goed schrijft, een slechte een die slecht schrijft. Anders niet. Maar wat zijn hun oordelen dan waard? Doorgaans nietsHet eeuwige leven is een kind: spelend als een kind, dobbelstenen werpend; het koningschap is aan een kind