Een groot staatsman is hij, die monumenten nalaat, die de Staat nuttig zijn


een-groot-staatsman-is-hij-die-monumenten-nalaat-die-de-staat-nuttig-zijn
voltaireeengrootstaatsmanishijdiemonumentennalaatdestaatnuttigzijneen grootgroot staatsmanstaatsman isis hijdie monumentenmonumenten nalaatdie dede staatstaat nuttignuttig zijneen groot staatsmangroot staatsman isstaatsman is hijdie monumenten nalaatdie de staatde staat nuttigstaat nuttig zijneen groot staatsman isgroot staatsman is hijdie de staat nuttigde staat nuttig zijneen groot staatsman is hijdie de staat nuttig zijn

Zedelijke grootheid is de enige, die monumenten nalaat en geen ruïnes -James Russell Lowell
zedelijke-grootheid-is-de-enige-die-monumenten-nalaat-geen-ruïnes
Iemand die niet een groot beeldhouwer of schilder is, kan geen groot bouwmeester zijn. Hij is dan slechts een bouwer -John Ruskin
iemand-die-niet-een-groot-beeldhouwer-of-schilder-is-kan-geen-groot-bouwmeester-zijn-hij-is-dan-slechts-een-bouwer
Hij die trots is op zijn rijkdom is een dwaas. Want wanneer hij zich boven zijn naasten verheven voelt omdat hij meer goud heeft, hoe diep staat hij dan niet onder een goudmijn -Jeremy Taylor
hij-die-trots-is-op-zijn-rijkdom-is-een-dwaas-want-wanneer-hij-zich-boven-zijn-naasten-verheven-voelt-omdat-hij-meer-goud-heeft-hoe-diep-staat-hij
Een groot generaal is hij die slaagt en niet hij die had moeten slagen -Ernest Renan
een-groot-generaal-is-hij-die-slaagt-niet-hij-die-had-moeten-slagen
Het aantal is groot van mensen, die niet in staat zijn tot bewondering -C. J. Wijnaendts Francken
het-aantal-is-groot-van-mensen-die-niet-in-staat-zijn-tot-bewondering