Een lied kan de somberste zorgen kleiner maken


een-lied-kan-de-somberste-zorgen-kleiner-maken
horatiuseenliedkandesomberstezorgenkleinermakeneen liedlied kankan dede somberstesomberste zorgenzorgen kleinerkleiner makeneen lied kanlied kan dekan de somberstede somberste zorgensomberste zorgen kleinerzorgen kleiner makeneen lied kan delied kan de somberstekan de somberste zorgende somberste zorgen kleinersomberste zorgen kleiner makeneen lied kan de somberstelied kan de somberste zorgenkan de somberste zorgen kleinerde somberste zorgen kleiner maken

Hoge posten maken grote mannen groter, kleine kleiner -Jean de la Bruyère
hoge-posten-maken-grote-mannen-groter-kleine-kleiner
Zorgen? Maar, die vormen het tegenwicht in ons bestaan. Zonder zorgen kan ik mij het leven niet voorstellen -Mme De Staël
zorgen-maar-die-vormen-het-tegenwicht-in-ons-bestaan-zonder-zorgen-kan-ik-mij-het-leven-niet-voorstellen
Door de kleren altijd maar korter en kleiner te maken, brengen de modeontwerpers hun eigen bestaan in gevaar -Georges van Acker
door-de-kleren-altijd-maar-korter-kleiner-te-maken-brengen-de-modeontwerpers-hun-eigen-bestaan-in-gevaar
De reden waarom zorgen meer mensen doden dan werk, is dat meer mensen zich zorgen maken dan dat er werken -Robert Frost
de-reden-waarom-zorgen-meer-mensen-doden-dan-werk-is-dat-meer-mensen-zich-zorgen-maken-dan-dat-er-werken
Je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren -Olaf Hoenson
je-zorgen-maken-is-de-verkeerde-kant-op-fantaseren
Zonder zelf kleiner te worden, kan je anderen doen groeien -Lao-Tse
zonder-zelf-kleiner-te-worden-kan-anderen-doen-groeien