Een liefdesverklaring is als de openingszet bij het schaken: de consequenties zijn niet te overzien


een-liefdesverklaring-is-als-de-openingszet-bij-het-schaken-de-consequenties-zijn-niet-te-overzien
hans sönkereenliefdesverklaringisalsdeopeningszetbijhetschakenconsequentieszijnnietteoverzieneen liefdesverklaringliefdesverklaring isis alsals dede openingszetopeningszet bijbij hethet schakende consequentiesconsequenties zijnzijn nietniet tete overzieneen liefdesverklaring isliefdesverklaring is alsis als deals de openingszetde openingszet bijopeningszet bij hetbij het schakende consequenties zijnconsequenties zijn nietzijn niet teniet te overzieneen liefdesverklaring is alsliefdesverklaring is als deis als de openingszetals de openingszet bijde openingszet bij hetopeningszet bij het schakende consequenties zijn nietconsequenties zijn niet tezijn niet te overzieneen liefdesverklaring is als deliefdesverklaring is als de openingszetis als de openingszet bijals de openingszet bij hetde openingszet bij het schakende consequenties zijn niet teconsequenties zijn niet te overzien

Alles is met schaken te vergelijken. Schaken is met niets te vergelijken -Jan Hein Donner
alles-is-met-schaken-te-vergelijken-schaken-is-met-niets-te-vergelijken
Welke mens kan de gevolgen van zijn daden overzien? -Simone de Beauvoir
welke-mens-kan-de-gevolgen-van-zijn-daden-overzien
Liefdesverklaring: ik heb je overschat maar dat is over schat -Huguette de Backer
liefdesverklaring-ik-heb-overschat-maar-dat-is-over-schat
Logische consequenties zijn de boemannen van dwazen en de bakens van wijzen -Thomas Henry Huxley
logische-consequenties-zijn-de-boemannen-van-dwazen-de-bakens-van-wijzen
Een man zal dan alleen de beste zijn als hij terughoudend is bij het beraad maar doortastend bij de actie -Herodotus
een-man-zal-dan-alleen-de-beste-zijn-als-hij-terughoudend-is-bij-het-beraad-maar-doortastend-bij-de-actie
Maar toen kwam ik tot de ontdekking dat je bij schilderen niet als bij taal gebonden bent. Je hebt niet te maken met punten of met komma's. Als je schildert, ben je vrij -Eli Content
maar-toen-kwam-ik-tot-de-ontdekking-dat-bij-schilderen-niet-als-bij-taal-gebonden-bent-je-hebt-niet-te-maken-met-punten-of-met-komma's-als