Een man weet nooit hoe hij afscheid moet nemen, een vrouw nooit wanneer


een-man-weet-nooit-hoe-hij-afscheid-moet-nemen-een-vrouw-nooit-wanneer
helen rowlandeenmanweetnooithoehijafscheidmoetnemeneenvrouwwanneereen manman weetweet nooitnooit hoehoe hijhij afscheidafscheid moetmoet nemeneen vrouwvrouw nooitnooit wanneereen man weetman weet nooitweet nooit hoenooit hoe hijhoe hij afscheidhij afscheid moetafscheid moet nemeneen vrouw nooitvrouw nooit wanneereen man weet nooitman weet nooit hoeweet nooit hoe hijnooit hoe hij afscheidhoe hij afscheid moethij afscheid moet nemeneen vrouw nooit wanneereen man weet nooit hoeman weet nooit hoe hijweet nooit hoe hij afscheidnooit hoe hij afscheid moethoe hij afscheid moet nemen

Verstandig is de jonge man die er altijd over denkt om een vrouw te nemen en er nooit een neemt -Pietro Aretino
verstandig-is-de-jonge-man-die-er-altijd-over-denkt-om-een-vrouw-te-nemen-er-nooit-een-neemt
Je kunt nooit een gunst te vroeg doen, omdat je nooit weet wanneer het te laat zal zijn -Ralph Waldo Emerson
je-kunt-nooit-een-gunst-te-vroeg-doen-omdat-nooit-weet-wanneer-het-te-laat-zal-zijn
Een domkop is nooit dommer dan wanneer hij iets weet -Ernst Hohenemser
een-domkop-is-nooit-dommer-dan-wanneer-hij-iets-weet
Een mens is nooit actiever dan wanneer hij niets doet; nooit minder eenzaam dan wanneer hij alleen is -Marcus Cato
een-mens-is-nooit-actiever-dan-wanneer-hij-niets-doet-nooit-minder-eenzaam-dan-wanneer-hij-alleen-is
Je weet nooit of een man carrière maakt om zijn vrouw te plezieren of om zijn schoonmoeder te pesten -Wiet van Broeckhoven
je-weet-nooit-of-een-man-carrière-maakt-om-zijn-vrouw-te-plezieren-of-om-zijn-schoonmoeder-te-pesten