Een pacifist is iemand die tegen iedereen wil vechten, behalve tegen zijn vijanden


een-pacifist-is-iemand-die-tegen-iedereen-wil-vechten-behalve-tegen-zijn-vijanden
peter darboeenpacifistisiemanddietegeniedereenwilvechtenbehalvezijnvijandeneen pacifistpacifist isis iemanddie tegentegen iedereeniedereen wilwil vechtenbehalve tegentegen zijnzijn vijandeneen pacifist ispacifist is iemandis iemand dieiemand die tegendie tegen iedereentegen iedereen wiliedereen wil vechtenbehalve tegen zijntegen zijn vijandeneen pacifist is iemandpacifist is iemand dieis iemand die tegeniemand die tegen iedereendie tegen iedereen wiltegen iedereen wil vechtenbehalve tegen zijn vijandeneen pacifist is iemand diepacifist is iemand die tegenis iemand die tegen iedereeniemand die tegen iedereen wildie tegen iedereen wil vechten

Verzet je niet tegen het leven. Laat je zinken tot op de bodem. Als een baksteen. Het heeft geen zin tegen een draaikolk te vechten. Pas als je door zijn diepste en smalste punt bent gegaan, ben je vrijIk wil geen jaknikkers. Ik wil dat iedereen tegen mij de waarheid zegt. Ook al wordt hij ervoor ontslagenIk heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten gelovenTegen mensen die niets weten, valt niet te vechtenHet geweten is een van die stokken, die iedereen opneemt om zijn naaste te slaan, en waarvan hij zich nooit tegen zichzelf bedientTussen nietsdoeners en nietsdoeners is een groot verschil. Er zijn er die uit luiheid en lafheid van karakter niets doen; als je wilt kun je mij voor zo een houden. Dan is er ook nog een ander soort nietsdoener, de nietsdoener tegen wil en dank, die tegen wil en dank, die innerlijk verteerd wordt door een groot verlangen naar actie; die niets doet omdat hij niet in staat is iets te doen. Dat is een heel ander soort nietsdoener; je kunt als je wilt, me voor zo een houden