Een roerend afscheid mag niet te lang duren, anders wordt het voortdurend minder smartelijk


een-roerend-afscheid-mag-niet-te-lang-duren-anders-wordt-het-voortdurend-minder-smartelijk
otto weisseenroerendafscheidmagniettelangdurenanderswordthetvoortdurendmindersmartelijkeen roerendroerend afscheidafscheid magmag nietniet tete langlang durenanders wordtwordt hethet voortdurendvoortdurend minderminder smartelijkeen roerend afscheidroerend afscheid magafscheid mag nietmag niet teniet te langte lang durenanders wordt hetwordt het voortdurendhet voortdurend mindervoortdurend minder smartelijkeen roerend afscheid magroerend afscheid mag nietafscheid mag niet temag niet te langniet te lang durenanders wordt het voortdurendwordt het voortdurend minderhet voortdurend minder smartelijkeen roerend afscheid mag nietroerend afscheid mag niet teafscheid mag niet te langmag niet te lang durenanders wordt het voortdurend minderwordt het voortdurend minder smartelijk

De geest heeft de tijd geschapen en hij vindt haar lang duren. Omdat hij niet het leven geschapen heeft, vindt hij het altijd een beetje kort duren -Pierre Reverdy
de-geest-heeft-de-tijd-geschapen-hij-vindt-haar-lang-duren-omdat-hij-niet-het-leven-geschapen-heeft-vindt-hij-het-altijd-een-beetje-kort-duren
Men mag anders denken als de tijd, maar men mag zich niet anders kleden -Marie von Ebner-Eschenbach
men-mag-anders-denken-als-de-tijd-maar-men-mag-zich-niet-anders-kleden
Twisten zouden niet lang duren als het ongelijk slechts aan één zijde was -Francois de la Rochefoucauld
twisten-zouden-niet-lang-duren-als-het-ongelijk-slechts-aan-één-zijde-was
Ruzies zouden niet lang duren als het ongelijk maar aan één kant lag -Francois de la Rochefoucauld
ruzies-zouden-niet-lang-duren-als-het-ongelijk-maar-aan-één-kant-lag
Als is het waar dan onze vreugden kortstondig zijn, de meeste onzer smarten duren ook niet lang -Vauvenargues
als-is-het-waar-dan-onze-vreugden-kortstondig-zijn-de-meeste-onzer-smarten-duren-ook-niet-lang
De lamp van het samenzijn brandt lang; zij gaat in een oogwenk uit bij het afscheid -Rabindranath Tagore
de-lamp-van-het-samenzijn-brandt-lang-zij-gaat-in-een-oogwenk-uit-bij-het-afscheid