Een wijze verliest niets, zolang hij zichzelf heeft


een-wijze-verliest-niets-zolang-hij-zichzelf-heeft
michel eyquem de montaigneeenwijzeverliestnietszolanghijzichzelfheefteen wijzewijze verliestverliest nietszolang hijhij zichzelfzichzelf heefteen wijze verliestwijze verliest nietszolang hij zichzelfhij zichzelf heefteen wijze verliest nietszolang hij zichzelf heeft

Niemand kent zichzelf zolang hij niet geleden heeftDe wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij standEen wijze heeft geen lijm nodig, want hij scheidt nietsDe wijze kent zichzelf, maar toont zichzelf niet.  Hij houdt van zichzelf, maar hecht geen belang aan zichzelfZolang een mens in staat is zijn gedachten te formuleren, heeft hij ze buiten zichzelf in een vorm neergezet en kunnen ze hem niet overweldigenDe wijze gebruikt zijn geest als een spiegel. Hij streeft naar niets, prijst niets. Hij weerspiegelt zonder vertekening. Daarom handelt hij zonder schade aan te brengen