Eenzijdig denken, is ook een specialisering


eenzijdig-denken-is-ook-een-specialisering
wieslaw brudzinskyeenzijdigdenkenisookeenspecialiseringeenzijdig denkenis ookook eeneen specialiseringis ook eenook een specialiseringis ook een specialisering

Een geïsoleerde gedachte is meestal tevens eenzijdig, en doordat zij uit haar verband is gerukt, halfzwaar gewordenEen eenzijdig leven is maar half; eerst in het samenleven komt ieders leven tot zijn volle ontplooiingWat de zwijgzamen denken is moeilijk te schatten, wat de spraakzamen denken ookDenken kweekt angst: denken over de pijn, denken over de dood, denken over teleurstellingen, over successen, over wat misschien zal gebeuren, over hoe het zou moeten zijn, enz, enzHet voordeel (of liever: een van de voordelen) van niet-katholiek of niet-protestants-christelijk te zijn opgegroeid, is dat je niet vanaf je vroegste jeugd tot een bepaalde groep hebt behoord - of die groep zelfs opgedrongen hebt gekregen. Voor mij bestaat de bevolking van Nederland gewoon uit Nederlanders - en niet uit katholieken, protestanten en andersdenkenden. 'Denken' betekent, in welke religieuze context ook, trouwens nooit denken, maar juist: niet denkenMensen denken vaak dat het leven helemaal positief moet zijn met alles erop en eraan. Dat is ook de boodschap van het positieve denken. Maar het leven kent ook afgronden. En als je die onder ogen durft te zien, pas dan heb je echt alles in het leven en pas dan leef je echt