Eet met de rijken, maar speel met de armen: die zijn in staat te genieten


eet-met-de-rijken-maar-speel-met-de-armen-die-zijn-in-staat-te-genieten
logan pearsall smitheetmetderijkenmaarspeelarmendiezijninstaattegenieteneet metmet dede rijkenmaar speelspeel metmet dede armendie zijnzijn inin staatstaat tete genieteneet met demet de rijkenmaar speel metspeel met demet de armendie zijn inzijn in staatin staat testaat te genieteneet met de rijkenmaar speel met despeel met de armendie zijn in staatzijn in staat tein staat te genietenmaar speel met de armendie zijn in staat tezijn in staat te genieten

In het cabaret kun je veel geld verdienen met de rijken erop te attenderen dat er ook nog armen zijn -Fons Jansen
in-het-cabaret-kun-veel-geld-verdienen-met-de-rijken-erop-te-attenderen-dat-er-ook-nog-armen-zijn
De rijken zullen alles doen voor de armen, behalve ze met rust laten -Karl Marx
de-rijken-zullen-alles-doen-voor-de-armen-behalve-ze-met-rust-laten
Armen lachen harder dan rijken. Armen geven grote fooien omdat ze niet willen weten dat ze arm zijn. Rijken geven kleine fooien omdat ze niet willen weten dat ze rijk zijn -Fons Jansen
armen-lachen-harder-dan-rijken-armen-geven-grote-fooien-omdat-ze-niet-willen-weten-dat-ze-arm-zijn-rijken-geven-kleine-fooien-omdat-ze-niet-willen
Men moet er niet zozeer op letten wat men eet, maar met wie men eet -Epicurus
men-moet-er-niet-zozeer-op-letten-wat-men-eet-maar-met-wie-men-eet
Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen -Confucius
als-de-rijken-vermageren-zijn-het-de-armen-die-van-honger-omkomen