Enthousiasme heeft iets magisch. Het is het verschil tussen middelmatigheid en succes


enthousiasme-heeft-iets-magisch-het-is-het-verschil-tussen-middelmatigheid-succes
norman vincent pealeenthousiasmeheeftietsmagischhetishetverschiltussenmiddelmatigheidsuccesenthousiasme heeftheeft ietsiets magischhet isis hethet verschilverschil tussentussen middelmatigheidmiddelmatigheid enen succesenthousiasme heeft ietsheeft iets magischhet is hetis het verschilhet verschil tussenverschil tussen middelmatigheidtussen middelmatigheid enmiddelmatigheid en succesenthousiasme heeft iets magischhet is het verschilis het verschil tussenhet verschil tussen middelmatigheidverschil tussen middelmatigheid entussen middelmatigheid en succeshet is het verschil tussenis het verschil tussen middelmatigheidhet verschil tussen middelmatigheid enverschil tussen middelmatigheid en succes

Wat het succes uitmaakt van een massa boeken, is de overeenkomst die er bestaat tussen de middelmatigheid van de denkbeelden van de schrijver en de middelmatigheid van die van het grote publiek -Nicolas Chamfort
wat-het-succes-uitmaakt-van-een-massa-boeken-is-de-overeenkomst-die-er-bestaat-tussen-de-middelmatigheid-van-de-denkbeelden-van-de-schrijver-de
Het meest kenmerkende verschil tussen Vlaanderen en Nederland is wel dat een Nederlander nooit op de gedachte zou komen zich af te vragen wat het verschil is tussen Vlamingen en Nederlanders -Henk Spaan
het-meest-kenmerkende-verschil-tussen-vlaanderen-nederland-is-wel-dat-een-nederlander-nooit-op-de-gedachte-zou-komen-zich-af-te-vragen-wat-het
Het verschil tussen een land dat politiek gezond en één dat ongezond heet, is het verschil tussen een beerput met een behoorlijk deksel erop en een open beerput waarin geroerd wordt -E. du Perron
het-verschil-tussen-een-land-dat-politiek-gezond-één-dat-ongezond-heet-is-het-verschil-tussen-een-beerput-met-een-behoorlijk-deksel-erop-een-open
Succes is het vermogen om keer op keer te falen zonder daarbij je enthousiasme te verliezen -Winston Churchill
succes-is-het-vermogen-om-keer-op-keer-te-falen-zonder-daarbij-enthousiasme-te-verliezen
Het verschil tussen domheid en genie is dat het genie zijn  grenzen heeft. -Albert Einstein
het-verschil-tussen-domheid-genie-is-dat-het-genie-zijn-grenzen-heeft
Het leven is een ziekte, en het enige verschil tussen de ene mens en de andere is het stadium dat zijn ziekte bereikt heeft. -George Bernard Shaw
het-leven-is-een-ziekte-het-enige-verschil-tussen-de-ene-mens-de-andere-is-het-stadium-dat-zijn-ziekte-bereikt-heeft