Er is geen dieper geheim dan tussen een ruiter en zijn paard


er-is-geen-dieper-geheim-dan-tussen-een-ruiter-zijn-paard
robert smith surteeserisgeendiepergeheimdantusseneenruiterzijnpaarder isis geengeen dieperdieper geheimgeheim dandan tussentussen eeneen ruiterruiter enen zijnzijn paarder is geenis geen diepergeen dieper geheimdieper geheim dangeheim dan tussendan tussen eentussen een ruitereen ruiter enruiter en zijnen zijn paarder is geen dieperis geen dieper geheimgeen dieper geheim dandieper geheim dan tussengeheim dan tussen eendan tussen een ruitertussen een ruiter eneen ruiter en zijnruiter en zijn paarder is geen dieper geheimis geen dieper geheim dangeen dieper geheim dan tussendieper geheim dan tussen eengeheim dan tussen een ruiterdan tussen een ruiter entussen een ruiter en zijneen ruiter en zijn paard

Een paard zonder ruiter is altijd nog een paard. Een ruiter zonder paard is alleen maar een mens -Stanislaw Jerzy Lec
een-paard-zonder-ruiter-is-altijd-nog-een-paard-een-ruiter-zonder-paard-is-alleen-maar-een-mens
Een ruiter viel van zyn paard; sinds die tyd noemde ieder die van 't paard viel zich een ruiter -Multatuli
een-ruiter-viel-van-zyn-paard-sinds-die-tyd-noemde-ieder-die-van-'t-paard-viel-zich-een-ruiter
Een wereldbeschouwing is net een goed paard. Maar er is wel onderscheid tussen een ruiter en een paardenkoopman -Karl Kraus
een-wereldbeschouwing-is-net-een-goed-paard-maar-er-is-wel-onderscheid-tussen-een-ruiter-een-paardenkoopman
Ik zit op het leven zoals een slechte ruiter op het paard. Ik heb het alleen aan de goedigheid van het paard te danken, dat ik er nu juist niet word afgeworpen -Ludwig Wittgenstein
ik-zit-op-het-leven-zoals-een-slechte-ruiter-op-het-paard-ik-heb-het-alleen-aan-de-goedigheid-van-het-paard-te-danken-dat-ik-er-nu-juist-niet-word
De rede is een zeer lichte ruiter, die gemakkelijk van het paard wordt geworpen -Jonathan Swift
de-rede-is-een-zeer-lichte-ruiter-die-gemakkelijk-van-het-paard-wordt-geworpen
Het paard is het belangrijkste deel van de ruiter -Jean Giraudoux
het-paard-is-het-belangrijkste-deel-van-de-ruiter