Er is geen gelijkenis tussen dat verloren door niet te slagen en dat verloren door niet te proberen


er-is-geen-gelijkenis-tussen-dat-verloren-door-niet-te-slagen-dat-verloren-door-niet-te-proberen
francis baconerisgeengelijkenistussendatverlorendoornietteslagenproberener isis geengeen gelijkenisgelijkenis tussentussen datdat verlorenverloren doorniet tete slagenslagen enen datdat verlorenverloren doorniet tete proberener is geenis geen gelijkenisgeen gelijkenis tussengelijkenis tussen dattussen dat verlorendat verloren doorverloren door nietdoor niet teniet te slagente slagen enslagen en daten dat verlorendat verloren doorverloren door nietdoor niet teniet te proberener is geen gelijkenisis geen gelijkenis tussengeen gelijkenis tussen datgelijkenis tussen dat verlorentussen dat verloren doordat verloren door nietverloren door niet tedoor niet te slagenniet te slagen ente slagen en datslagen en dat verlorenen dat verloren doordat verloren door nietverloren door niet tedoor niet te proberener is geen gelijkenis tussenis geen gelijkenis tussen datgeen gelijkenis tussen dat verlorengelijkenis tussen dat verloren doortussen dat verloren door nietdat verloren door niet teverloren door niet te slagendoor niet te slagen enniet te slagen en datte slagen en dat verlorenslagen en dat verloren dooren dat verloren door nietdat verloren door niet teverloren door niet te proberen

Verloren - Gisteren, ergens tussen zonsopgang en zonsondergang, twee gouden uren, elk met zestig diamant minuten. Geen beloning geboden, want zij zijn voorgoed verlorenHet is een dwaling te menen dat de mensen slagen door hun successen; het komt meer voor dat zij slagen door hun mislukkingenik ben te zeer mens om niet bewogen te worden door het verdriet van anderen, en als ik geen middel vind om hun lijden te verzachten, heeft mijn menselijke natuur zoveel pijn, dat ik er naar snak de dood te mogen omhelzen als een lang verloren vriendWat men niet weet verloren te hebben, is niet verlorenDoor de inspanning, door de waakzaamheid, door de zelfbeheersing, schept de wijze zich een eiland dat niet door de overstroming verzwolgen wordtVeel talent gaat in de wereld verloren door gebrek aan een beetje moed