Er wordt eerder te veel dan te weinig over muziek geschreven


er-wordt-eerder-te-veel-dan-te-weinig-over-muziek-geschreven
simon vestdijkerwordteerderteveeldanweinigovermuziekgeschrevener wordtwordt eerdereerder tete veelveel dandan tete weinigweinig overover muziekmuziek geschrevener wordt eerderwordt eerder teeerder te veelte veel danveel dan tedan te weinigte weinig overweinig over muziekover muziek geschrevener wordt eerder tewordt eerder te veeleerder te veel dante veel dan teveel dan te weinigdan te weinig overte weinig over muziekweinig over muziek geschrevener wordt eerder te veelwordt eerder te veel daneerder te veel dan tete veel dan te weinigveel dan te weinig overdan te weinig over muziekte weinig over muziek geschreven

De reden waarom zo weinig goede boeken zijn geschreven, is dat zo weinig mensen die kunnen schrijven, ook iets wetenIk zou al eerder op je brief geantwoord hebben. Maar jij hebt er mij geen geschrevenDe gave tot genieten wordt veel te weinig ontwikkeldIn de stad zie je veel mensen weinig. In een dorp weinig mensen veel. Dat laatste is beter voor je gezondheidVelen leren met veel weinig, anderen met weinig veel; de eersten zijn de geleerden, de laatsten de wijzenEr zijn boeken, die veel meer weten dan zij die ze geschreven hebben