Er zijn ergere dingen in het leven dan de dood. Heeft u ooit een avond met een verzekeringsagent doorgebracht?


er-zijn-ergere-dingen-in-het-leven-dan-de-dood-heeft-u-ooit-een-avond-met-een-verzekeringsagent-doorgebracht
woody allenerzijnergeredingeninhetlevendandedoodheeftooiteenavondmetverzekeringsagentdoorgebrachter zijnzijn ergereergere dingendingen inin hethet levenleven dandan dede doodheeft uu ooitooit eeneen avondavond metmet eeneen verzekeringsagentverzekeringsagent doorgebrachter zijn ergerezijn ergere dingenergere dingen indingen in hetin het levenhet leven danleven dan dedan de doodheeft u ooitu ooit eenooit een avondeen avond metavond met eenmet een verzekeringsagenteen verzekeringsagent doorgebrachter zijn ergere dingenzijn ergere dingen inergere dingen in hetdingen in het levenin het leven danhet leven dan deleven dan de doodheeft u ooit eenu ooit een avondooit een avond meteen avond met eenavond met een verzekeringsagentmet een verzekeringsagent doorgebrachter zijn ergere dingen inzijn ergere dingen in hetergere dingen in het levendingen in het leven danin het leven dan dehet leven dan de doodheeft u ooit een avondu ooit een avond metooit een avond met eeneen avond met een verzekeringsagentavond met een verzekeringsagent doorgebracht

Ik heb mijn leven doorgebracht met het met veel moeite nietsdoen -Hugo de Groot
ik-heb-mijn-leven-doorgebracht-met-het-met-veel-moeite-nietsdoen
Er zijn dingen die men méér bemint dan het leven, en dingen die men méér verafschuwt dan de dood -Mencius
er-zijn-dingen-die-men-méér-bemint-dan-het-leven-dingen-die-men-méér-verafschuwt-dan-de-dood
De vrije mens denkt over niets minder dan over de dood. Zijn wijsheid is niet een denken over de dood, maar over het leven -Spinoza
de-vrije-mens-denkt-over-niets-minder-dan-over-de-dood-zijn-wijsheid-is-niet-een-denken-over-de-dood-maar-over-het-leven
Er bestaat geen ergere beperking van de menselijke vrijheid dan zitten in een systeem met voor iedereen een vast aantal uren werk en een vast inkomen -John Kenneth Galbraith
er-bestaat-geen-ergere-beperking-van-de-menselijke-vrijheid-dan-zitten-in-een-systeem-met-voor-iedereen-een-vast-aantal-uren-werk-een-vast-inkomen
Hoewel wij leven met verdriet, nadat de dood hem van ons nam. Blijft de band die niemand ziet en niemand ooit verbreken kan -Onbekend
hoewel-wij-leven-met-verdriet-nadat-de-dood-hem-van-ons-nam-blijft-de-band-die-niemand-ziet-niemand-ooit-verbreken-kan
Het leven heeft geen andere zin dan dit; leren niet bang te zijn voor de dood -Joost Zwagerman
het-leven-heeft-geen-andere-zin-dan-dit-leren-niet-bang-te-zijn-voor-de-dood