Er zijn tijdperken waarin de openbare mening de slechtste van alle meningen is


er-zijn-tijdperken-waarin-de-openbare-mening-de-slechtste-van-alle-meningen-is
nicolas chamforterzijntijdperkenwaarindeopenbaremeningslechtstevanallemeningeniser zijnzijn tijdperkentijdperken waarinwaarin dede openbareopenbare meningmening dede slechtsteslechtste vanvan allealle meningenmeningen iser zijn tijdperkenzijn tijdperken waarintijdperken waarin dewaarin de openbarede openbare meningopenbare mening demening de slechtstede slechtste vanslechtste van allevan alle meningenalle meningen iser zijn tijdperken waarinzijn tijdperken waarin detijdperken waarin de openbarewaarin de openbare meningde openbare mening deopenbare mening de slechtstemening de slechtste vande slechtste van alleslechtste van alle meningenvan alle meningen iser zijn tijdperken waarin dezijn tijdperken waarin de openbaretijdperken waarin de openbare meningwaarin de openbare mening dede openbare mening de slechtsteopenbare mening de slechtste vanmening de slechtste van allede slechtste van alle meningenslechtste van alle meningen is

De vorst is als werkelijk heerser altijd door de openbare mening beperkt. Maar wat beperkt de openbare mening, als zij de heerschappij heeft?Tegen de openbare mening in regeren is onmogelijk; maar men kan haar scheppen. Regeringen, die geen openbare mening hebben kunnen scheppen, leren haar vaak pas kennen op het ogenblijk, dat zij ze omverwerptHet parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaanZeer weinigen zijn tot oordelen in staat, de openbare mening is vaak slechts de mening van weinigen door allen aanvaardDe beste literaire tijdperken zijn altijd die geweest, waarin de schrijvers hun woorden hebben gewogen en geteldHet sterkste deel van de huwelijksband wordt vaak gevormd door de openbare mening