Filantroop: rijke (en meestal kale) oude heer, die zichzelf geleerd heeft te glimlachen terwijl zijn geweten zijn zakken rolt.


filantroop-rijke-meestal-kale-oude-heer-die-zichzelf-geleerd-heeft-te-glimlachen-terwijl-zijn-geweten-zijn-zakken-rolt
ambrose biercefilantrooprijkemeestalkaleoudeheerdiezichzelfgeleerdheeftteglimlachenterwijlzijngewetenzakkenroltrijke (en(en meestalmeestal kale)kale) oudeoude heerdie zichzelfzichzelf geleerdgeleerd heeftheeft tete glimlachenglimlachen terwijlterwijl zijnzijn gewetengeweten zijnzijn zakkenzakken roltrijke (en meestal(en meestal kale)meestal kale) oudekale) oude heerdie zichzelf geleerdzichzelf geleerd heeftgeleerd heeft teheeft te glimlachente glimlachen terwijlglimlachen terwijl zijnterwijl zijn gewetenzijn geweten zijngeweten zijn zakkenzijn zakken roltrijke (en meestal kale)(en meestal kale) oudemeestal kale) oude heerdie zichzelf geleerd heeftzichzelf geleerd heeft tegeleerd heeft te glimlachenheeft te glimlachen terwijlte glimlachen terwijl zijnglimlachen terwijl zijn gewetenterwijl zijn geweten zijnzijn geweten zijn zakkengeweten zijn zakken roltrijke (en meestal kale) oude(en meestal kale) oude heerdie zichzelf geleerd heeft tezichzelf geleerd heeft te glimlachengeleerd heeft te glimlachen terwijlheeft te glimlachen terwijl zijnte glimlachen terwijl zijn gewetenglimlachen terwijl zijn geweten zijnterwijl zijn geweten zijn zakkenzijn geweten zijn zakken rolt

Er zijn drie klassen waarin alle oude vrouwen die ik ken zijn onder te brengen. Ten eerste: die brave oude ziel; ten tweede: die oude vrouw; ten derde: die oude heksGeschiedenis: een meestal onwaar verslag van meestal on-belangrijke gebeurtenissen, teweeggebracht door regeerders die meestal schelmen en soldaten die meestal dwazen zijn.Hij die veel over anderen weet kan geleerd zijn,Maar hij die zichzelf begrijpt is intelligenter.Hij die meester is over anderen kan machtig zijn,Maar hij die zichzelf meester is, is nog machtigerWie de besten van zijn tijd heeft voldaan, die heeft geleerd voor alle tijdenWie alleen van zichzelf heeft geleerd, heeft een dwaas tot leermeester gehadVeel mensen rennen het geluk achterna als een verstrooid man die zenuwachtig zijn hoed zoekt, terwijl hij hem al die tijd op zijn hoofd of in zijn hand heeft