Geen tijd en geen volk, die niet denkbeeldige deugden en ondeugden hebben ingesteld


geen-tijd-geen-volk-die-niet-denkbeeldige-deugden-ondeugden-hebben-ingesteld
vauvenarguesgeentijdgeenvolkdienietdenkbeeldigedeugdenondeugdenhebbeningesteldgeen tijdtijd enen geengeen volkdie nietniet denkbeeldigedenkbeeldige deugdendeugden enen ondeugdenondeugden hebbenhebben ingesteldgeen tijd entijd en geenen geen volkdie niet denkbeeldigeniet denkbeeldige deugdendenkbeeldige deugden endeugden en ondeugdenen ondeugden hebbenondeugden hebben ingesteldgeen tijd en geentijd en geen volkdie niet denkbeeldige deugdenniet denkbeeldige deugden endenkbeeldige deugden en ondeugdendeugden en ondeugden hebbenen ondeugden hebben ingesteldgeen tijd en geen volkdie niet denkbeeldige deugden enniet denkbeeldige deugden en ondeugdendenkbeeldige deugden en ondeugden hebbendeugden en ondeugden hebben ingesteld

Het is mijn ervaring dat mensen die geen ondeugden hebben heel weinig deugden bezittenDe vrouwen hebben geen ongelijk als zij zich niet willen aanpassen aan de voorschriften die op de wereld zijn ingesteld: de mannen hebben ze immers opgesteld zonder de vrouwen erin te kennenWanneer iemand geen deugden heeft, kunnen hun ondeugden voor ons nuttig zijnMen minacht niet allen die ondeugden hebben, maar men minacht al diegenen, die geen enkele deugd hebbenHet is goed om geen ondeugden te hebben, maar het is niet goed om geen verleidingen te hebbenEr is geen gebrek aan tijd, maar wij hebben geen tijd