Geluk is nooit een staat van evenwicht. Geluk is altijd in beweging, altijd onderweg en het enige wat je kunt doen, is het spoor volgen


geluk-is-nooit-een-staat-van-evenwicht-geluk-is-altijd-in-beweging-altijd-onderweg-het-enige-wat-kunt-doen-is-het-spoor-volgen
paulo coelhogelukisnooiteenstaatvanevenwichtaltijdinbewegingonderweghetenigewatkuntdoenspoorvolgengeluk isis nooitnooit eeneen staatstaat vanvan evenwichtgeluk isis altijdaltijd inin bewegingaltijd onderwegonderweg enen hethet enigeenige watwat jeje kuntkunt doenis hethet spoorgeluk is nooitis nooit eennooit een staateen staat vanstaat van evenwichtgeluk is altijdis altijd inaltijd in bewegingaltijd onderweg enonderweg en heten het enigehet enige watenige wat jewat je kuntje kunt doenis het spoorhet spoor volgengeluk is nooit eenis nooit een staatnooit een staat vaneen staat van evenwichtgeluk is altijd inis altijd in bewegingaltijd onderweg en hetonderweg en het enigeen het enige wathet enige wat jeenige wat je kuntwat je kunt doenis het spoor volgengeluk is nooit een staatis nooit een staat vannooit een staat van evenwichtgeluk is altijd in bewegingaltijd onderweg en het enigeonderweg en het enige waten het enige wat jehet enige wat je kuntenige wat je kunt doen

In een groot geluk is altijd een zweem van lijdensdrang verborgen, die dankbaarheid is en dorst naar nieuw geluk -Dirk Coster
in-een-groot-geluk-is-altijd-een-zweem-van-lijdensdrang-verborgen-die-dankbaarheid-is-dorst-naar-nieuw-geluk
Geld is een abstractie van het menselijk geluk, daarom verlangt iemand die niet in staat is tot werkelijk geluk er zo naar -A. Schopenhauer
geld-is-een-abstractie-van-het-menselijk-geluk-daarom-verlangt-iemand-die-niet-in-staat-is-tot-werkelijk-geluk-er-zo-naar
Het beste wat je kunt bereiken is: worden die je bent. Maar dat is steeds te weinig.  Zo staat een mens altijd in de schuld -Fons Jansen
het-beste-wat-kunt-bereiken-is-worden-die-bent-maar-dat-is-steeds-te-weinig-zo-staat-een-mens-altijd-in-de-schuld
Wie ambitieus is, streeft altijd wel iets na waarin hij denkt een zelfzaam geluk te vinden. Maar zijn grootste geluk bestaat eruit dat hij het werkelijk druk heeft -Alain
wie-ambitieus-is-streeft-altijd-wel-iets-na-waarin-hij-denkt-een-zelfzaam-geluk-te-vinden-maar-zijn-grootste-geluk-bestaat-eruit-dat-hij-het
U kunt van geluk spreken als u van geluk kunt zwijgen -Kadé Bruin
u-kunt-van-geluk-spreken-als-u-van-geluk-kunt-zwijgen