Gestage arbeid komt alles te boven


gestage-arbeid-komt-alles-te-boven
vergiliusgestagearbeidkomtallestebovengestage arbeidarbeid komtkomt allesalles tete bovengestage arbeid komtarbeid komt alleskomt alles tealles te bovengestage arbeid komt allesarbeid komt alles tekomt alles te bovengestage arbeid komt alles tearbeid komt alles te boven

Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtSchranderheid met leerzaamheid gepaard komt alles door inspanning te bovenOnverdroten arbeid overwint allesArbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vredeWe kennen waarlijk God, als we boven alles geloven dat God alles overstijgt wat we over Hem kunnen wetenArbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuur