Heb ik nog een doel? Een haven, waarheen mijn ziel zich richt? Een goede wind? Ach, enkel wie weet, waarheen hij vaart, weet ook, welke wind hem goed en gunstig is


heb-ik-nog-een-doel-een-haven-waarheen-mijn-ziel-zich-richt-een-goede-wind-ach-enkel-wie-weet-waarheen-hij-vaart-weet-ook-welke-wind-hem-goed-gunstig
friedrich nietzschehebiknogeendoeleenhavenwaarheenmijnzielzichrichtgoedewindachenkelwieweethijvaartweetookwelkewindhemgoedgunstigisheb ikik nognog eeneen doeleen havenwaarheen mijnmijn zielziel zichzich richteen goedegoede windenkel wiewie weetwaarheen hijhij vaartweet ookwelke windwind hemhem goedgoed enen gunstiggunstig isheb ik nogik nog eennog een doelwaarheen mijn zielmijn ziel zichziel zich richteen goede windenkel wie weetwaarheen hij vaartwelke wind hemwind hem goedhem goed engoed en gunstigen gunstig is

Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstigEr bestaat geen gunstige wind voor de zeeman die niet weet welke haven hij wil aandoenEen hoogstaand man weet het noodlot te benutten, evenals de zeeman de wind, uit welke richting hij ook waaitDe mensheid is altijd onderweg, waarheen mag God weten; ik heb de indruk dat die het ook niet weetOch, mocht ik nog maar de wind horen in de bomen, de leeuweriken in de zon, de lammetjes blatend op een vorstige morgen, en de gezegende kerkklokken die mij mijn engelenstemmen brengen, zwevend op de windWij zijn maar als de blaren in de wind,  ritselend langs de zoom van oude wonden,  en alles is onzeker, en hoe zouden  wij weten wat alleen de wind weet, kind