Helaas! hoe grote dingen door kleine oorzaken te gronde kunnen gaan


helaas-hoe-grote-dingen-door-kleine-oorzaken-te-gronde-kunnen-gaan
claudius claudianushelaashoegrotedingendoorkleineoorzakentegrondekunnengaanhoe grotegrote dingendingen doorkleine oorzakenoorzaken tete grondegronde kunnenkunnen gaanhoe grote dingengrote dingen doordingen door kleinedoor kleine oorzakenkleine oorzaken teoorzaken te grondete gronde kunnengronde kunnen gaanhoe grote dingen doorgrote dingen door kleinedingen door kleine oorzakendoor kleine oorzaken tekleine oorzaken te grondeoorzaken te gronde kunnente gronde kunnen gaanhoe grote dingen door kleinegrote dingen door kleine oorzakendingen door kleine oorzaken tedoor kleine oorzaken te grondekleine oorzaken te gronde kunnenoorzaken te gronde kunnen gaan

De oppermachtige fortuin brengt, zowel in andere dingen als vooral in de oorlog, door kleine oorzaken grote veranderingen teweeHoe zouden velen kleine dingen kunnen zeggen zonder grote woorden?Grote karakters worden door leed gestaald, zwakke gaan er door te grondeDoor eendracht worden kleine dingen groot, maar door tweedracht gaan zelfs de grootste tenietKleine oorzaken hebben dikwijls grote gevolgenEr is toeval wanneer kleine oorzaken grote gevolgen hebben