Herinnering is een vorm van ontmoeting


herinnering-is-een-vorm-van-ontmoeting
kahlil gibranherinneringiseenvormvanontmoetingherinnering isis eeneen vormvorm vanvan ontmoetingherinnering is eenis een vormeen vorm vanvorm van ontmoetingherinnering is een vormis een vorm vaneen vorm van ontmoetingherinnering is een vorm vanis een vorm van ontmoeting

De ontmoeting met een goed mens blijft altijd een mooie herinnering in ons levenAls je geen herinnering had van gisteren, totaal geen herinnering van welke vorm dan ook, zou je dan denken?Haat is een vorm van 'passief lijden', maar verontwaardiging is een vorm van vreugdeGeen uiterlijke vorm van beleefdheid, of hij heeft een diepe, zedelijke grond. De ware opvoeding zou die zijn, welke tegelijk vorm en grond leerdeEen ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee chemische stoffen. Wanneer er een reactie volgt, zijn beide veranderdOnverbreekbare kameraadschap: bij elke toevallige ontmoeting afspreken voor een bezoek, zonder een datum te bepalen