Het Afrikaans Nationaal Congres is het belangrijkste wapenfeit van de twintigste eeuw


het-afrikaans-nationaal-congres-is-het-belangrijkste-wapenfeit-van-de-twintigste-eeuw
nelson mandelahetafrikaansnationaalcongresishetbelangrijkstewapenfeitvandetwintigsteeeuwhet afrikaansafrikaans nationaalnationaal congrescongres isis hethet belangrijkstebelangrijkste wapenfeitwapenfeit vanvan dede twintigstetwintigste eeuwhet afrikaans nationaalafrikaans nationaal congresnationaal congres iscongres is hetis het belangrijkstehet belangrijkste wapenfeitbelangrijkste wapenfeit vanwapenfeit van devan de twintigstede twintigste eeuwhet afrikaans nationaal congresafrikaans nationaal congres isnationaal congres is hetcongres is het belangrijksteis het belangrijkste wapenfeithet belangrijkste wapenfeit vanbelangrijkste wapenfeit van dewapenfeit van de twintigstevan de twintigste eeuwhet afrikaans nationaal congres isafrikaans nationaal congres is hetnationaal congres is het belangrijkstecongres is het belangrijkste wapenfeitis het belangrijkste wapenfeit vanhet belangrijkste wapenfeit van debelangrijkste wapenfeit van de twintigstewapenfeit van de twintigste eeuw

De tweede helft van de twintigste eeuw is een complete flop. -Isaac Bashevis Singer
de-tweede-helft-van-de-twintigste-eeuw-is-een-complete-flop
De strijd tussen actief bezig zijn en nietsdoen is de onderhuidse ziekte van de twintigste eeuw. Verveling doodt het bestaan meer dan oorlog. -Norman Mailer
de-strijd-tussen-actief-bezig-zijn-nietsdoen-is-de-onderhuidse-ziekte-van-de-twintigste-eeuw-verveling-doodt-het-bestaan-meer-dan-oorlog
Ik geloof dat de 21e eeuw de belangrijkste eeuw kan worden in de menselijke geschiedenis. Of deze visie nu realistisch is of niet, het kan geen kwaad om ons daarvoor in te spannen -Dalai Lama (14e)
ik-geloof-dat-de-21e-eeuw-de-belangrijkste-eeuw-kan-worden-in-de-menselijke-geschiedenis-of-deze-visie-nu-realistisch-is-of-niet-het-kan-geen-kwaad
Als je speelt voor het nationaal kampioenschap, is het niet een kwestie van leven of dood. Het is belangrijker dan dat -Duffy Daugherty
als-speelt-voor-het-nationaal-kampioenschap-is-het-niet-een-kwestie-van-leven-of-dood-het-is-belangrijker-dan-dat
Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid -Bertrand Russell
angst-is-de-belangrijkste-bron-van-bijgeloof-één-van-de-belangrijkste-bronnen-van-wreedheid-angst-overwinnen-is-het-begin-van-wijsheid