Het beste middel om jezelf te leren kennen is proberen een ander te begrijpen


het-beste-middel-om-jezelf-te-leren-kennen-is-proberen-een-ander-te-begrijpen
andré gidehetbestemiddelomjezelftelerenkennenisprobereneenanderbegrijpenhet bestebeste middelmiddel omom jezelfjezelf tete lerenleren kennenkennen isis proberenproberen eenander tete begrijpenhet beste middelbeste middel ommiddel om jezelfom jezelf tejezelf te lerente leren kennenleren kennen iskennen is proberenis proberen eenproberen een andereen ander teander te begrijpenhet beste middel ombeste middel om jezelfmiddel om jezelf teom jezelf te lerenjezelf te leren kennente leren kennen isleren kennen is proberenkennen is proberen eenis proberen een anderproberen een ander teeen ander te begrijpenhet beste middel om jezelfbeste middel om jezelf temiddel om jezelf te lerenom jezelf te leren kennenjezelf te leren kennen iste leren kennen is proberenleren kennen is proberen eenkennen is proberen een anderis proberen een ander teproberen een ander te begrijpen

Geluk ervaren, is jezelf leren kennen -Ewout Kieckens
geluk-ervaren-is-jezelf-leren-kennen
De beste manier om jezelf op te vrolijken is om te proberen  iemand anders op te vrolijken. -Mark Twain
de-beste-manier-om-jezelf-op-te-vrolijken-is-om-te-proberen-iemand-anders-op-te-vrolijken
De hoogste opgave van het menselijk kennen is: te begrijpen dat hij niet begrijpen kan -Johan Cruijff
de-hoogste-opgave-van-het-menselijk-kennen-is-te-begrijpen-dat-hij-niet-begrijpen-kan
Je wordt jezelf in de ogen van een ander. Als die niet meer kijkt, dan ben je jezelf kwijt -Renate Rubinstein
je-wordt-jezelf-in-de-ogen-van-een-ander-als-die-niet-meer-kijkt-dan-ben-jezelf-kwijt
Ze zeggen dat het moeilijk is jezelf te kennen, maar het is evenmin eenvoudig jezelf te schilderen -Vincent van Gogh
ze-zeggen-dat-het-moeilijk-is-jezelf-te-kennen-maar-het-is-evenmin-eenvoudig-jezelf-te-schilderen
Wie het grappig van de ernst niet kan begrijpen, zal nooit de ernst van het grappige leren kennen -Koos J. Versteeg
wie-het-grappig-van-de-ernst-niet-kan-begrijpen-zal-nooit-de-ernst-van-het-grappige-leren-kennen