Het geheim van geluk is vrijheid en het geheim van vrijheid is moed


het-geheim-van-geluk-is-vrijheid-het-geheim-van-vrijheid-is-moed
thucydideshetgeheimvangelukisvrijheidhetmoedhet geheimgeheim vanvan gelukgeluk isis vrijheidvrijheid enen hethet geheimgeheim vanvan vrijheidvrijheid isis moedhet geheim vangeheim van gelukvan geluk isgeluk is vrijheidis vrijheid envrijheid en heten het geheimhet geheim vangeheim van vrijheidvan vrijheid isvrijheid is moedhet geheim van gelukgeheim van geluk isvan geluk is vrijheidgeluk is vrijheid enis vrijheid en hetvrijheid en het geheimen het geheim vanhet geheim van vrijheidgeheim van vrijheid isvan vrijheid is moedhet geheim van geluk isgeheim van geluk is vrijheidvan geluk is vrijheid engeluk is vrijheid en hetis vrijheid en het geheimvrijheid en het geheim vanen het geheim van vrijheidhet geheim van vrijheid isgeheim van vrijheid is moed

Het kunstwerk openbaart ons de aanwezigheid van een geheim, niet dit geheim zelf -Jan Greshoff
het-kunstwerk-openbaart-ons-de-aanwezigheid-van-een-geheim-niet-dit-geheim-zelf
Een geheim wordt soms het best bewaard door geheim te houden dat het een geheim is -Sir Henry Taylor
een-geheim-wordt-soms-het-best-bewaard-door-geheim-te-houden-dat-het-een-geheim-is
Het geheim van geluk is bewonderen zonder verlangen. En dat is geluk niet -Francis H. Bradley
het-geheim-van-geluk-is-bewonderen-zonder-verlangen-en-dat-is-geluk-niet
De vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijk -Thomas Carlyle
de-vrijheid-is-zegt-men-een-goddelijke-zaak-de-vrijheid-die-wordt-vrijheid-om-van-verveling-te-sterven-is-minder-goddelijk
Een vrouw kan één geheim bewaren: het geheim van haar leeftijd -Voltaire
een-vrouw-kan-één-geheim-bewaren-het-geheim-van-haar-leeftijd
Het grote geheim van geluk is: met zichzelve goed te staan -Fontenelle
het-grote-geheim-van-geluk-is-met-zichzelve-goed-te-staan