Het geluk is duur: het wordt met geluk betaald


het-geluk-is-duur-het-wordt-met-geluk-betaald
ernst hohenemserhetgelukisduurhetwordtmetbetaaldhet gelukgeluk isis duurhet wordtwordt metmet gelukgeluk betaaldhet geluk isgeluk is duurhet wordt metwordt met gelukmet geluk betaaldhet geluk is duurhet wordt met gelukwordt met geluk betaaldhet wordt met geluk betaald

Geluk is duur, het wordt met geluk betaald -Ernst Hohenemser
geluk-is-duur-het-wordt-met-geluk-betaald
Eén ogenblik in het paradijs wordt met de dood niet te duur betaald -Friedrich von Schiller
eén-ogenblik-in-het-paradijs-wordt-met-de-dood-niet-te-duur-betaald
Geluk kost weinig; als het duur is, is het niet het ware geluk -Peter Darbo
geluk-kost-weinig-als-het-duur-is-is-het-niet-het-ware-geluk
Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet -Alain
er-wordt-gezegd-dat-het-geluk-ons-aldoor-ontvlucht-dat-klopt-voor-het-kant-klare-geluk-maar-het-geluk-dat-wij-moeten-verwerven-ontsnapt-ons-niet
Niets wordt zo duur betaald als de moed hardop te zeggen wat ieder in stilte denkt -Alfred Bougeart
niets-wordt-zo-duur-betaald-als-de-moed-hardop-te-zeggen-wat-ieder-in-stilte-denkt
De ziel zelf is geluk doch aan het leven wordt zij zich van dit geluk bewust -Dirk Coster
de-ziel-zelf-is-geluk-doch-aan-het-leven-wordt-zij-zich-van-dit-geluk-bewust