Het geluk om talent te hebben is niet voldoende; men heeft ook nog het talent om geluk te hebben nodig


het-geluk-om-talent-te-hebben-is-niet-voldoende-men-heeft-ook-nog-het-talent-om-geluk-te-hebben-nodig
hector berliozhetgelukomtalenttehebbenisnietvoldoendemenheeftooknoghetnodighet gelukgeluk omom talenttalent tete hebbenhebben isis nietniet voldoendemen heeftheeft ookook nognog hethet talenttalent omom gelukgeluk tete hebbenhebben nodighet geluk omgeluk om talentom talent tetalent te hebbente hebben ishebben is nietis niet voldoendemen heeft ookheeft ook nogook nog hetnog het talenthet talent omtalent om gelukom geluk tegeluk te hebbente hebben nodighet geluk om talentgeluk om talent teom talent te hebbentalent te hebben iste hebben is niethebben is niet voldoendemen heeft ook nogheeft ook nog hetook nog het talentnog het talent omhet talent om geluktalent om geluk teom geluk te hebbengeluk te hebben nodighet geluk om talent tegeluk om talent te hebbenom talent te hebben istalent te hebben is niette hebben is niet voldoendemen heeft ook nog hetheeft ook nog het talentook nog het talent omnog het talent om gelukhet talent om geluk tetalent om geluk te hebbenom geluk te hebben nodig

Benijdenswaardig is de kunstenaar die het geluk heeft, talent te hebben, en daarbij het talent, geluk te hebben -Heinrich Heine
benijdenswaardig-is-de-kunstenaar-die-het-geluk-heeft-talent-te-hebben-daarbij-het-talent-geluk-te-hebben
Men moet niet alleen talent hebben, men moet ook het talent hebben, het te gebruiken -William Moore
men-moet-niet-alleen-talent-hebben-men-moet-ook-het-talent-hebben-het-te-gebruiken
Wanneer men gemakkelijk schrijft, meent men altijd meer talent te hebben dan men heeft. Om goed te schrijven, is een aangeboren gemak nodig en een verworven moeizaamheid -Joseph Joubert
wanneer-men-gemakkelijk-schrijft-meent-men-altijd-meer-talent-te-hebben-dan-men-heeft-om-goed-te-schrijven-is-een-aangeboren-gemak-nodig-een
Talent hebben - een talent zijn: dat wordt altijd door elkaar gehaald -Karl Kraus
talent-hebben-een-talent-zijn-dat-wordt-altijd-door-elkaar-gehaald
Je hebt in het leven maar een talent nodig: het talent om je droom te vinden -Jacques Brel
je-hebt-in-het-leven-maar-een-talent-nodig-het-talent-om-droom-te-vinden