Het goede spreekt in eenvoudige, duidelijke woorden; het kwaad hult zich in raadselen


het-goede-spreekt-in-eenvoudige-duidelijke-woorden-het-kwaad-hult-zich-in-raadselen
ernst raupachhetgoedespreektineenvoudigeduidelijkewoordenhetkwaadhultzichraadselenhet goedegoede spreektspreekt inin eenvoudigeduidelijke woordenhet kwaadkwaad hulthult zichzich inin raadselenhet goede spreektgoede spreekt inspreekt in eenvoudigehet kwaad hultkwaad hult zichhult zich inzich in raadselenhet goede spreekt ingoede spreekt in eenvoudigehet kwaad hult zichkwaad hult zich inhult zich in raadselenhet goede spreekt in eenvoudigehet kwaad hult zich inkwaad hult zich in raadselen

Wat een mens in staat is te denken, laat zich ook in duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige woorden uitdrukken.Wie zich realiseert dat op zijn woorden daden moeten volgen, spreekt weinig, en dan alleen die woorden, welke de te stellen daden voorbereidenHet kwaad, dat men van anderen spreekt, brengt slechts kwaad voortHet kwaad voedt zich uitsluitend met het kwaad.  Wijze mensen vergelden daarom nooit kwaad met kwaad, maar altijd met goed en daardoor schakelen zij het kwaad uitHet beste wat men heeft, weet men niet met duidelijke woordenVoor goede gedachten zijn slechts weinig woorden nodig; alleen de slechte gedachten hullen zich in een vloed van woorden