Het ideaal is niets anders dan de waarheid op een afstand.


het-ideaal-is-niets-anders-dan-de-waarheid-op-een-afstand
alphonse de lamartinehetideaalisnietsandersdandewaarheidopeenafstandhet ideaalideaal isis nietsanders dandan dede waarheidwaarheid opop eeneen afstandhet ideaal isideaal is nietsis niets andersniets anders dananders dan dedan de waarheidde waarheid opwaarheid op eenop een afstandhet ideaal is nietsideaal is niets andersis niets anders danniets anders dan deanders dan de waarheiddan de waarheid opde waarheid op eenwaarheid op een afstandhet ideaal is niets andersideaal is niets anders danis niets anders dan deniets anders dan de waarheidanders dan de waarheid opdan de waarheid op eende waarheid op een afstand

Ik weet niet wat een mens conservatiever maakt - niets anders dan het heden kennen, of niets anders dan het verleden kennenElk ideaal, dat niet beantwoord aan een sterke innerlijke werkelijkheid, is niets dan een ijdele, onvruchtbare, kruiperige leugenHet ideaal is het brood der ziel. Niets is zo nodig als wat 'tot niets dient'Het ware bezit van de mens wordt gevormd door zijn herinneringen. In niets anders is hij rijk, in niets anders is hij arm.De meeste mensen zijn ontevreden omdat ze niet weten dat de afstand tussen één en niets groter is dan die tussen één en duizendDe meeste mensen zijn ontevreden, omdat de meesten niet weten, dat de afstand tussen één en niets groter is dan die tussen één en duizend