Het is aangenamer om de kracht te geven dan te ontvangen.


het-is-aangenamer-om-de-kracht-te-geven-dan-te-ontvangen
winston churchillhetisaangenameromdekrachttegevendanontvangenhet isis aangenameraangenamer omom dede krachtkracht tete gevengeven dandan tete ontvangenhet is aangenameris aangenamer omaangenamer om deom de krachtde kracht tekracht te gevente geven dangeven dan tedan te ontvangenhet is aangenamer omis aangenamer om deaangenamer om de krachtom de kracht tede kracht te gevenkracht te geven dante geven dan tegeven dan te ontvangenhet is aangenamer om deis aangenamer om de krachtaangenamer om de kracht teom de kracht te gevende kracht te geven dankracht te geven dan tete geven dan te ontvangen

Het is beter te geven dan te ontvangen; maar er is meer nederigheid nodig om te ontvangen dan om te geven -Sören Kierkegaard
het-is-beter-te-geven-dan-te-ontvangen-maar-er-is-meer-nederigheid-nodig-om-te-ontvangen-dan-om-te-geven
Geven wekt meer blijdschap dan ontvangen, niet omdat geven een offeren is, maar omdat in het geven mijn levenskracht zich uit -Erich Fromm
geven-wekt-meer-blijdschap-dan-ontvangen-niet-omdat-geven-een-offeren-is-maar-omdat-in-het-geven-mijn-levenskracht-zich-uit
Geven is helemaal niet interessant; maar ontvangen is zonder twijfel verrukkelijk -Rose Macaulay
geven-is-helemaal-niet-interessant-maar-ontvangen-is-zonder-twijfel-verrukkelijk
Het is aangenamer om kastelen in de lucht te bouwen dan op de grond -Edward Gibbon
het-is-aangenamer-om-kastelen-in-de-lucht-te-bouwen-dan-op-de-grond
Moed is meer dan kracht, omdat moed ziel is  en kracht feit; moed de gedachte en kracht het middel slechts tot de daad -Louis Couperus
moed-is-meer-dan-kracht-omdat-moed-ziel-is-kracht-feit-moed-de-gedachte-kracht-het-middel-slechts-tot-de-daad