Het is alsof God een muur heeft opgericht tussen Hem en ons


het-is-alsof-god-een-muur-heeft-opgericht-tussen-hem-ons
eckhart tollehetisalsofgodeenmuurheeftopgerichttussenhemonshet isis alsofalsof godgod eeneen muurmuur heeftheeft opgerichtopgericht tussentussen hemhem enen onshet is alsofis alsof godalsof god eengod een muureen muur heeftmuur heeft opgerichtheeft opgericht tussenopgericht tussen hemtussen hem enhem en onshet is alsof godis alsof god eenalsof god een muurgod een muur heefteen muur heeft opgerichtmuur heeft opgericht tussenheeft opgericht tussen hemopgericht tussen hem entussen hem en onshet is alsof god eenis alsof god een muuralsof god een muur heeftgod een muur heeft opgerichteen muur heeft opgericht tussenmuur heeft opgericht tussen hemheeft opgericht tussen hem enopgericht tussen hem en ons

Ik voel mij nooit eenzamer dan wanneer ik mijn hart aan een vriend openbaar, want dan besef ik des te beter de onoverkomelijke muur tussen ons -Guy de Maupassant
ik-voel-mij-nooit-eenzamer-dan-wanneer-ik-mijn-hart-aan-een-vriend-openbaar-want-dan-besef-ik-te-beter-de-onoverkomelijke-muur-tussen-ons
Religieuze snobs praten over God alsof nog nooit iemand eerder van Hem had gehoord -Russell Lynes
religieuze-snobs-praten-over-god-alsof-nog-nooit-iemand-eerder-van-hem-had-gehoord
Droefheid is enkel een muur tussen twee tuinen -Kahlil Gibran
droefheid-is-enkel-een-muur-tussen-twee-tuinen
Als God ons gemaakt heeft naar zijn evenbeeld, dan hebben wij hem dat mooi betaald gezet -Voltaire
als-god-ons-gemaakt-heeft-naar-zijn-evenbeeld-dan-hebben-wij-hem-dat-mooi-betaald-gezet
Iemand liefhebben, is hem zo zien als God hem heeft gewild -Fjodor M. Dostojewski
iemand-liefhebben-is-hem-zo-zien-als-god-hem-heeft-gewild
Er is een even groot verschil tussen ons en onszelf als tussen ons en anderen -Michel Eyquem de Montaigne
er-is-een-even-groot-verschil-tussen-ons-onszelf-als-tussen-ons-anderen