Het is jammer dat slechts mensen, en niet wezens van hogere orde, de wereldgeschiedenis schrijven


het-is-jammer-dat-slechts-mensen-niet-wezens-van-hogere-orde-de-wereldgeschiedenis-schrijven
friedrich von schillerhetisjammerdatslechtsmensennietwezensvanhogereordedewereldgeschiedenisschrijvenhet isis jammerjammer datdat slechtsslechts mensenen nietniet wezenswezens vanvan hogerede wereldgeschiedeniswereldgeschiedenis schrijvenhet is jammeris jammer datjammer dat slechtsdat slechts mensenen niet wezensniet wezens vanwezens van hogerevan hogere ordede wereldgeschiedenis schrijvenhet is jammer datis jammer dat slechtsjammer dat slechts mensenen niet wezens vanniet wezens van hogerewezens van hogere ordehet is jammer dat slechtsis jammer dat slechts mensenen niet wezens van hogereniet wezens van hogere orde

De mens is een redelijk wezen; jammer maar dat er onder de mensen zoveel onredelijke wezens zijn -Mr. Constantinus Bake
de-mens-is-een-redelijk-wezen-jammer-maar-dat-er-onder-de-mensen-zoveel-onredelijke-wezens-zijn
Hij raakte aan lager wal, omdat hij niet begreep dat het handhaven van de orde de orde kan verstoren -Harry Mulisch
hij-raakte-aan-lager-wal-omdat-hij-niet-begreep-dat-het-handhaven-van-de-orde-de-orde-kan-verstoren
Mensen op hogere leeftijd zijn het resultaat van zoveel ervaringen en invloeden, dat je de pit van een perzik kunt aantreffen in iets dat op een appel geleek -Paul Koeck
mensen-op-hogere-leeftijd-zijn-het-resultaat-van-zoveel-ervaringen-invloeden-dat-de-pit-van-een-perzik-kunt-aantreffen-in-iets-dat-op-een-appel
De roem of de verdienste van sommige mensen is, goed te schrijven; van sommige anderen, niet te schrijven -Jean de la Bruyère
de-roem-of-de-verdienste-van-sommige-mensen-is-goed-te-schrijven-van-sommige-anderen-niet-te-schrijven
Het is zonde en jammer dat wij zo vaak de stemmen slechts kunnen tellen. Waar men ze wegen kan, moet men het nooit laten -G. C. Lichtenberg
het-is-zonde-jammer-dat-wij-zo-vaak-de-stemmen-slechts-kunnen-tellen-waar-men-ze-wegen-kan-moet-men-het-nooit-laten
Jammer dat de meeste mensen meteen ophouden met roeien wanneer zij aan het roer staan -Alfred Polgar
jammer-dat-de-meeste-mensen-meteen-ophouden-met-roeien-wanneer-zij-aan-het-roer-staan