Het is moeilijker om zwaarden in de schede te laten zitten dan om ze eruit te krijgen


het-is-moeilijker-om-zwaarden-in-de-schede-te-laten-zitten-dan-om-ze-eruit-te-krijgen
hector malothetismoeilijkeromzwaardenindeschedetelatenzittendanzeeruitkrijgenhet isis moeilijkermoeilijker omom zwaardenzwaarden inin dede schedeschede tete latenlaten zittenzitten dandan omom zeze eruiteruit tete krijgenhet is moeilijkeris moeilijker ommoeilijker om zwaardenom zwaarden inzwaarden in dein de schedede schede teschede te latente laten zittenlaten zitten danzitten dan omdan om zeom ze eruitze eruit teeruit te krijgenhet is moeilijker omis moeilijker om zwaardenmoeilijker om zwaarden inom zwaarden in dezwaarden in de schedein de schede tede schede te latenschede te laten zittente laten zitten danlaten zitten dan omzitten dan om zedan om ze eruitom ze eruit teze eruit te krijgenhet is moeilijker om zwaardenis moeilijker om zwaarden inmoeilijker om zwaarden in deom zwaarden in de schedezwaarden in de schede tein de schede te latende schede te laten zittenschede te laten zitten dante laten zitten dan omlaten zitten dan om zezitten dan om ze eruitdan om ze eruit teom ze eruit te krijgen

Een middel om de processen uit de wereld te krijgen zou zijn, alleen de advocaten te laten belonen die hun zaak wonnen; maar ik heb dit er bij de Raad van State niet door kunnen krijgen -Napoleon
een-middel-om-de-processen-uit-de-wereld-te-krijgen-zou-zijn-alleen-de-advocaten-te-laten-belonen-die-hun-zaak-wonnen-maar-ik-heb-dit-er-bij-de-raad
Het vooroordeel is een onmisbare huisknecht, die vervelende indrukken de deur wijst. Alleen moet je je door zo'n huisknecht niet zelf eruit laten smijten -Karl Kraus
het-vooroordeel-is-een-onmisbare-huisknecht-die-vervelende-indrukken-de-deur-wijst-alleen-moet-door-zo'n-huisknecht-niet-zelf-eruit-laten-smijten
Niets kalmeert mij meer na een lange en dolmakende reeks pianorecitals dan bij mijn tandarts te gaan zitten en mijn kiezen te laten boren -George Bernard Shaw
niets-kalmeert-mij-meer-na-een-lange-dolmakende-reeks-pianorecitals-dan-bij-mijn-tandarts-te-gaan-zitten-mijn-kiezen-te-laten-boren
Het ene zwaard houdt de andere in de schede -George Herbert
het-ene-zwaard-houdt-de-andere-in-de-schede
De meeste mensen laten hun zonden pas na als zij er last mee krijgen -William Somerset Maugham
de-meeste-mensen-laten-hun-zonden-na-als-zij-er-last-mee-krijgen